CheckPoint София няма да работи до 29 март поради

Уважаеми клиенти,

CheckPoint София няма да работи с клиенти до 29 март 2020 г., включително.

Своевременно ще бъдете информирани при промяна на обстоятелствата.

Препоръчваме на клиентите си следните мерки за намаляване на пораженията от коронавируса:

 • Избягване на градски транспорт;
 • Избягвайте кашляне и кихане в ръцете, препоръчва се това да става в свивката на лакътя и, ако не е възможно, незабавно извършване на хигиена на ръцете, без да докосвате повърхности;
 • Използването на носна кърпа за кихане не изключва измиването на ръцете след изхвърлянето им в кошчето;
 • Избягвайте контакта с хора, които показват признаци на инфекция;
 • Избягвайте близки контакти с лицата, които проявяват признаци на заболяване;
 • Правилна вентилация на затворени пространства (чакални, класни стаи, градски транспорт, конферентни зали, и др.);
 • Избягвайте пътуването до засегнатите райони;
 • Правилна вентилация на офис сгради, които имат структура на открито или общи работни пространства;

Правилно носене на защитна маска и смяна през кратки интервали от време.

 • Маската трябва да се поставя плътно, покривайки устата и носа, и обхващайки брадичката;
 • Металният ръб в горната част, трябва да бъде фиксиран възможно най-високо върху носа, без да пречи на дишането;
 • Маската трябва да се отстрани без докосване на предната част. Веднага след като се отстрани, трябва да се извърши хигиена на ръцете, като се използва вода и сапун.
 • Маски трябва да носят хора, които имат симптоми и хора, които предоставят медицински грижи на болни хора.

Бъдете здрави,

Нели, Тошка и Ели

CheckPoint София