За периода от 13 март до 5 май 2020 г. нашите онлайн консултанти направиха 472 консултации в приложението за запознанства за момчета Grindr. Оказва се, че този канал за комуникация е подходящ, заради анонимността, която онлайн средата гарантира. Всеки трети се интересува от това как да получи рецепта за PrEP, както и за осигуряването на терапията у нас. За половината от потърсилите консултация основен въпрос е практикуването на безопасен секс в условията на COVID-19.

63% споделят също сериозни емоционални проблеми, свързани с изолацията и дистанцията.

42 от младежите, потърсили консултация, споделят, че поради мерките за ограничения, ситуацията у дома е нетърпима и те са жертва на вербално или физическо насилие заради сексуалната си ориентация. 8 от тях са разкрили сексуалната си ориентация именно в условията на изолация. За 19 от потърсилите помощ мъже с ХИВ проблем е наличието на други, несвързани с ХИВ заболявания, за които трудно се намира медицинска помощ по две причини: необходимостта от разкриването на ХИВ статуса и осигуряването на подходящ медицински специалист при наложените ограничения.

От консултираните 34 ХИВ+ лица, 75% се интересуват от опасността да се инфектират с  COVID-19, както и за възможните мерки за превенция. Припомняме, че възможността за инфектиране с новия вирус е налице за всеки, без значение от възраст, пол или здравен и социален статус. Медицинските общности имат различни мнения, но преобладава това, че хората със стабилен имунитет, които редовно поддържат терапията си, с неоткриваем вирус в кръвта са и имат висок брой CD4 клетки, по-леко преминават през заболяването. Това, разбира се, не бива да е причина да не се спазват мерките за социална дистанция и да не се мият ръцете. Вирусът все още не е изследван достатъчно, за да се направят категорични изводи.

Категория: