С писмо до министъра на здравеопазването се поставят ключови въпроси за решаване

С писмо до здравния министър, входирано на 04.08.2020 г., сдружение „Здраве без граници”, фондация „Инициатива за здраве” и фондация „И” поставят ключови въпроси, свързани с бъдещето на националния отговор срещу ХИВ и туберкулоза.

В последната година трите организации, като Консорциум „И.З.И.” ДЗЗД, бяха изпълнители на обществена поръчка на Министерство на здравеопазването за услуги по превенция и грижи за ХИВ в гр. София. В края на юни приключи изпълнението на договорите по поръчката в цялата страна, като нова процедура до момента не е обявена. Досегашният опит показва, че от момента на обявяване на обществената поръчка до нейното финализиране и подписване на договорите за изпълнение са необходими седем месеца.

Обезпокоени от факта, че разпространението на ХИВ в страната е оставено без контрол и без последователна ангажираност на държавата след оттеглянето на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария през 2017 г., организациите питат здравния министър на какъв етап е подготовката на новата обществена поръчка за ХИВ и кога се очаква нейното обявяване.

В края на годината приключва действието на настоящите Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България за периода 2017-2020 г. и Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата за периода 2017-2020 г., които са основополагащите и ръководещи национални документи. Предвид факта, че все още не са предприети действия по подготовката и приемането на нови програми, които да действат от началото на 2021 г., организациите питат министъра кога се планира да започне процесът на подготовка на новите национални програми. С писмото организациите заявяват своята готовност за участие в този процес, като подчертават, че неприемането навреме на нови програми може да доведе до възпрепятстване както на превенцията, така и на диагностиката и лечението на хората, инфектирани с ХИВ и с туберкулоза.

В писмото организациите обръщат и специално внимание на проблемите, произтичащи от настоящия механизъм за финансиране на дейностите по превенция и грижи за ХИВ и туберкулоза, а именно провеждането на обществени поръчки. В началото на 2020 г., в рамките на застъпническата инициатива МОСТ, бе проведено проучване сред 27 неправителствени организации, ангажирани в контрола на двете заболявания, което очертава редица практически пречки, свързани с настоящия начин на финансиране, и дава предложения за въвеждането на устойчиви механизми по подобие на други социално значими програми. В тази връзка, организациите предлагат организирането на среща, на която да запознаят министъра с въпроса и с конкретни предложения за промяна.  

Категория: