Здравният общностен център CheckPoint София разширява подкрепата си към ЛГБТИ общността, като представя няколко възможности от […]