Сегашната практика за провеждане на обществени поръчки води до липса на изпълнители и компрометира националния отговор […]