Към края на 27-те си години съм. До 25-годишна възраст изпитвах ужас от ХИВ. След това […]
Казвам се Игнат* и съм на 32 години. До 26-годишна възраст се подлъгвах да практикувам секс […]