Загубени в прехода: борбата с ХИВ в България* България се бори да подкрепя услуги за превенция […]
Позитивно начало: Живот с ХИВ е информационна брошура, съвместно издание на фондация „И” и CheckPoint София, разработена в […]