Позитивно начало: Живот с ХИВ е информационна брошура, съвместно издание на фондация „И” и CheckPoint София, разработена в подкрепа на пациентите с ХИВ, в която е подбрана информация с практическа насоченост относно най-важните аспекти, свързани с живота с ХИВ и лечението на ХИВ.

Отворете брошурата, като кликнете на изображението:

Категория: