Презентация на доц. Нина Янчева – ръководител на Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина […]