Презентация на доц. Нина Янчева – ръководител на Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина по следните теми:

 • Какво е ХИВ?
 • Как се предава ХИВ?
 • Какви са прогнозите при ХИВ инфекция?
 • Кога се развива СПИН?
 • Кои са СПИН-свързаните заболявания?
 • Какво е лечението у нас на ХИВ?
 • Видове антиретровирусна терапия, ефекти от нея, странични реакции.
 • Как се живее с ХИВ?
 • Насоки за пациенти, живеещи с ХИВ.
 • Какво е PrEP и PEP – или как да се предпазим от ХИВ?
 • ХИВ и COVID-19

Лекцията е част от уебинар, организиран от CheckPoint София – единственото недържавно финансирано място за анонимно и безплатно изследване за ХИВ, както и за подкрепа на живеещи с ХИВ.

Жестов преводач: Борис Бъндев

 

Категория: