ХИВ e човешки имунодефицитен вирус. Намира се в кръвта, семенната течност, вагиналните и аналните секрети, и […]