Представяме възможността за предпазване от инфектиране след рисков сексуален контакт.

„Рисков контакт“ е този, при който е налице орален, вагинален и анален сексуален контакт без презерватив с човек с неизвестен ХИВ – статус му или с човек, който живее с ХИВ, но не се придържа редовно към антиретровирусната си терапия.

PEP е комбинация от лекарства, която се приема до 72 часа след рисков сексуален контакт. Колкото по-рано започне приемът на PEP, толкова по-добър е ефектът.

PEP терапията трябва да се ползва при спешност и не е подходяща за непрекъсната защита от ХИВ.

Ако е налице често излагане на риск от инфектиране с ХИВ е необходимо използването на хапче против ХИВ – PrEP – по схема преди и след рисков сексуален контакт.

PEP се приема само ако ХИВ-статусът на приемащия го е отрицателен.

Само здравните работници в България получават PEP безплатно, останалите трябва да го купуват за своя сметка. PEP трябва да се предпише от лекар. Комбинацията от лекарства се приема 1 месец, всеки ден, без изключение.

Страничните ефекти от тази терапия са рядко срещани и не са сериозни. Важно е след приемането на PEP да се направят изследвания за ХИВ и сексуалнопреносими болести.

Категория: