Липсата на адекватна държавна политика усложнява диагностиката и контрола на ХИВ у нас През май 2019 […]