В следващото видео от поредицата за сексуално здраве CheckPoint София и екипа на Strey Sheep разказват за контрола и лечението на ХИВ.

Лечението за ХИВ се нарича комбинирана антиретровирусна терапия. Тя често съдържа три медикамента, най-често комбинирани в една или две таблетки.

Прилаганите в момента медикаменти не могат да излекуват окончателно от ХИВ. Освен в кръвния поток, откъдето терапията „изчиства вируса“, той се намира и в „дремещи” клетки, до които прилаганите лекарства не могат да достигнат. Именно тези „дремещи” клетки са една от основните трудности за намиране на тотално решение срещу ХИВ.

Медикаментите а ХИВ се приемат през целия живот.

Антиретровирусното лечение се прилага успешно и безопасно по време на бременност и е добре да стартира максимално рано след научаването на диагнозата.

Антиретровирусното лечение достига „неоткриваем” (недоловим) вирусен товар, което означава понижаването на копията на вируса в милилитър кръв му до стойности, които не могат да бъдат измерени с чувствителността на съвременните тестове. След започване на лечение, живеещите с ХИВ постигат постигат и задържат вирусния си товар неоткриваем и не могат да предадат ХИВ на своите сексуални партньори. Могат да имат и здрави, неинфектирани деца.

Неоткриваем ХИВ = Непредаваем ХИВ (Н = Н)

Терапията също помага на имунитета. Ако живеещ с ХИВ, приема терапия и поддържа брой на CD4 клетките над 500 и неоткриваем вирусен товар, то има гаранции за отлична продължителност на живота.

Когато човек живее с ХИВ и не се лекува, имунната му система работи в режим на претоварване. ХИВ напада и превзема CD4 клетките и образува в тях свои нови копия. Организмът на свой ред произвежда нови CD4 клетки за борба с вируса, но ХИВ използва и тях, за да продължава да се възпроизвежда. Получава се порочен кръг, който се прекъсва единствено, когато антиретровирусната терапия започне на действа и да прекрати този цикъл.

Ако имате въпроси за лечението за ХИВ, включително на жестов език, попитайте в CheckPoint София.

Това видео се финансира от VIVACOM Регионален грант.
Съдържание от Фондация „И” I AIDSBG.info
Графика: Александър Христов
Диктор и жестов превод: Борис Бъндев
Субтитри и монтаж: Цветелин Дерменджийски
Партньори: Stray Sheep

Категория: