На 03. 03. 2021 г. Европейския съвет въведе в действие директивата за временна закрила по отношение на украинските граждани, които влизат на теритерията на държави-членки на Европейския съюз. Тази директива е инструмент, който дава възможност големи групи бягащи от война да получат автоматично закрила в ЕС, без да се налага да подават индивидуални молби за международна закрила по реда на националното законодатество на страната – приемник.

Това дава възможност всички украински бежанци да получат достъп до права на територията на ЕС, включително в България. За актуална информация за всички украински граждани, вече влезли у нас, или които тепърва ще дойдат в страната ни – продължете надолу в страницата.

Програма за правна защита на бежанци и мигранти на Българския хелзински комитет разкри гореща телефонна линия за правна помощ.

От понеделник до петък, 09.00 – 17.00ч.:

00359 2 980 20 49

00359 2 981 33 18

От понеделник до петък, 07.00 – 09.00ч. / 17.00-20.00ч.:  00359 8888 19 745 (гореща телефонна линия)

Събота и неделя, 10.00-12.00ч. / 13.00-16.00ч.:  00359 8888 19 745 (гореща телефонна линия)


ВЛИЗАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Още от 2017 г. България като част от ЕС има споразумение с Украйна за безвизов режим на пътуване. То гарантира възможност на всички украински граждани да влязат на територията на страната ни само със своите биометрични паспорти и да пребивават за период от 90 дни в рамките на 6 месеца без да е необходимо получаване на някакво разрешение от властите.

След нападението на Русия над Украйна на 24.02.2022 год. за украинските граждани автоматично възникна правото да потърсят убежище като бежанци в България и без да са изпълнени тези условия, тоест – дори ако не притежават валиден паспорт за пътуване в чужбина.

В тази връзка Европейската комисия издаде оперативни указания към граничните полицейски органи на държавите-членки на ЕС да облекчат режима на влизане за бежанците от войната в Украйна.

Това означава че те могат да влязат във всяка държава на ЕС, включително в България, ако притежават един от следните видове документи:

 • биометричен паспорт
 • паспорт стар формат без биометрични данни
 • лична карта
 • шофьорска книжка
 • удостоверение за раждане – за деца под 14 години

Поради извънредната ситуация допуска се и влизането на бежанци от Украйна, които:

 • разполагат с някой от посочените документи, който обаче е с изтекла валидност;
 • не разполагат с никой от посочените документи, но имат други официални документи, които указват тяхната самоличност – например: удостоверения, пропуски, дипломи, членски карти, банкови карти, трудови книжки, документи за собственост и други подобни;
 • не разполагат с абсолютно никакви документи – по изключение и след извършването на проверка от гранична полиция по реда на чл.8 от Шенгенския визов кодекс.

Допуска се и влизане в България с личен автомобил, независимо дали има или няма сключена международна застраховка. Повече информация за автомобилното застраховане след влизането в България – вижте на: http://guaranteefund.org/bg/контакти.

Допуска се и влизане в България с домашни любимци, независимо дали имат или нямат идентификация с чип, придружаващ паспорти или васкинационни сертификати. Съответните български органи приеха улеснена процедура за тези случаи. Повече информация по този въпрос – вижте на: https://www.bfsa.bg или пишете на електронен адрес: ukraine@bfsa.bg


РЕГИСТРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

На 3 март 2022 г. за бежанците от Украйна ЕС въведе в действие директивата за временна закрила. Това означава, че бежанците от Украйна автоматично получават на територията на държавите-членки на ЕС временна закрила като бежанци за първоначален срок от 1 година.

Очаква се в следващите дни българското правителство да приеме акт, с който ще се определи къде и как бежанците от Украйна ще могат да се регистрират в България и да получат българските си документи за пребиваване като бежанци под временна закрила.

Този документ се нарича „регистрационна карта на чужденец с временна закрила“.


ПРАВА КАТО БЕЖАНЕЦ ОТ УКРАЙНА В БЪЛГАРИЯ

След регистрацията в България и получаването на регистрационна карта на чужденец с временна закрила за бежанците от Украйна незабавно и по силата на закона възникват няколко важни права, при това без да е необходимо снабдяването с други регистрации или разрешения. Тези права права важат за срока на предоставената им временна закрила, който първоначално бе определен на 1 година.

Съгласно закона бежанците от Украйна под временна закрила имат право:

 • да останат да пребивават в България за срока на временната закрила
 • труд и работа – без да е нужно никакво разрешение
 • професионално обучение, ако е необходимо
 • подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост:

Правителството обяви, че от 7 март 2022 г. ще подпомага с фиксирана парична сума за ден за всеки настанен украински бежанец както в частни хотели, така и в почивни станции и бази на общините и на държавните ведомства.

 • социално подпомагане
 • медицинска помощ при спешни състояния: Хората от уязвима група – деца до 18 години, непридружените деца, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, възрастните хора и хората с увреждания, тежки здравословни проблеми, психични разстройства жертви на трафик или понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на насилие – имат право на пълно медицинско обслужване като българските граждани.
 • на безплатно образование за децата под 18 години: За повече информация къде и как да се подаде заявление за записване на дете в училище – вижте на: https://mon.bg/bg/news/4708
 • на безплатна детска градина за деца до 6 години: За повече информация къде и как да се подаде заявление за записване на дете в детска градина – вижте на: https://mon.bg/bg/news/4708
 • свободно да се завръщат в държавата си по произход, ако пожелаят.

След изтичането на 1 година срокът на временната закрила за бежанците от Украйна може да бъде продължаван с по шест месеца до общо 3 години.

Този срок може да бъде прекратен по-рано, ако войната приключи и в Украйна бъде възстановен мира и нейната независимост.

Ако обаче това не се случи след изтичането пълния срок на временната закрила бежанците от Украйна имат право да подадат в България индивидуална молба за предоставяне на убежище и международна закрила, която да бъде разгледана и по нея да бъде взето решение от администрацията на Държавната агенция за бежанците.

Повече за процедурата по подаване, разглеждане и решаване на индивидуалните молби за убежище и международна закрила – вижте на: https://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg

Източник: БХК

Категория: