Чужденци, които са в процедура за получаване на хуманитарен/бежански статут (регистрирали са се като търсещи закрила […]