Във видеопоредицата за ХИВ на жестов език разказваме за качеството на живот с вируса. Здравословното хранене и физическата активност са изключително важни за здравословно състояние на хората, живеещи с ХИВ.

Антиретровирусната терапия днес е толкова успешна, че предполага нормална продължителност на живота при хората, инфектирани с ХИВ, респективно те могат да доживеят традиционно приеманата за напреднала възраст.

Ако живеете с ХИВ, за да постигнете добро качество на живот и да остарете в добро здраве, е необходимо да следвате цялостен здравословен начин на живот, което може да е свързано с предприемането на определени промени в сегашния ви начин на живот.

Тази информация е създадена от Фондация „И“, които са приятели на CheckPoint София и подкрепят практически живеещи с ХИВ.

Ако се нуждаете от повече информация, можете да я получите от нашите консултанти, включително и на жестов език.

Това видео се финансира от VIVACOM Регионален грант.

Съдържание от CheckPooint София

Графика: Александър Христов

Диктор и жестов превод: Борис Бъндев

Субтитри и монтаж: Stray Sheep

Категория: