Здравният център CheckPoint София вече 20 години работи за ранното диагностициране на ХИВ  Всеки пети случаи […]