Правният консултант на CheckPoint София Мартин Грънчаров участва в първата среща по проект на Европейския правен форум за ХИВ (EHLF), в който партньор е „Здраве без граници“ чрез своя CheckPoint София. Новият проект е посветен на криминализацията на ХИВ в страните-членки на ЕС.

В рамките на срещата експерти от цяла Европа, които са ангажирани с правата на живеещите с ХИВ обсъждаха въпросите на комбинираната превенция на ХИВ, лечението и грижите, криминализацията, стигмата и дискриминацията, свързани с ХИВ и намаляването на вредите.

В продължение на десетилетие проектите на Европейския правен форум за ХИВ (EHLF) имат важна роля при идентифицирането на политическите бариери пред достъпа до услуги за ХИВ и съпътстващи инфекции в целия ЕС. Проектите на EHLF предоставят препоръки за политики и най-добри практики за това как да се елиминират тези бариери и подобрява не само достъпа до услуги, но и правата на хората, живеещи с ХИВ.

Категория: