Лекция за бъдещи педагози и здравни работници от филиала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в Смолян […]