Борис Луканов изучава медицина в Берлин, Германия. От 2016 г. е ангажиран в сферата на сексуалното здраве като здравен работник в специализирани кабинети по инфекциозни заболявания.

Сред професионалните му интереси са общественото здраве, здравният мениджмънт и здравното образование.

Преминал е стажове в Иран, Бразилия и Франция. Планира да специализира гинекология.

Категория: