Д-р Теодор Цанков е завършил медицина. Специализирал е по щатската програма за парамедици PHTLS.

Работи в Центъра за спешна медицинска помощ в гр. София. Специализира анестезиология и интензивно лечение. Преподава на бъдещи парамедици в Центъра за професионално обучение „Прогрес и знание“.

Теодор Цанков е част от екипа на CheckPoint София от 2017 г. Работи в мобилна клиника, на терен с рискови общности, като прави бързи тестове и предоставя подкрепа и консултиране, свързано с превенция на рисковото поведение.

Категория: