Теодор Цанков

Теодор Цанков е парамедик четвърта степен. Специализирал е по щатската програма за парамедици PHTLS.

Работи в Спешна медицинска помощ в гр. София. Студент в V курс в Медицинския университет в столицата. Планира да специализира анестезиология и интензивно лечение. Преподава на бъдещи парамедици в Центъра за професионално обучение „Прогрес и знание“.

Теодор е част от екипа на CheckPoint София от 2017 г. Работи в мобилна клиника, на терен с рискови общности, като извършва предоставя подкрепа, прави бързи тестове и дава съвети, свързани с превенция на рисковото поведение.