Позитивно начало: Живот с ХИВ (брошура, 2019 г.)

Позитивно начало: Живот с ХИВ е информационна брошура, съвместно издание на фондация „И” и CheckPoint София, разработена в подкрепа на пациентите с ХИВ, в която е подбрана информация с практическа насоченост относно най-важните аспекти, свързани с живота с ХИВ и лечението на Вижте още …

Ваксинирането при ХИВ-серопозитивни деца и възрастни (2014 г.)

Брошурата представя основни насоки във ваксинирането и влиянието на ваксините пли лица, живеещи с ХИВ. Брошурата е издадена през 2014 г. Отворете брошурата, като кликнете на изображението: