Брошурата представя основните рискове за мъжете, практикуващи секс с мъже, при употребата на наркотични вещества по […]
Брошурата представя основна информация за таблетките, които предпазват от инфектиране с ХИВ при сексуален контакт без […]
Брошурата представя на популярен и достъпен език научният консенсус за това, че контролираният с антиретровирусна терапия […]
Брошурата представя информация за основните инфекции, предавани по сексуален път. Брошурата е част от поредицата CheckEd, […]
Брошурата е част от поредицата CheckEd, издавана от CheckPoint София. Материалът има за задача да популяризира […]