Брошурата представя основна информация за хепатит С, начините за инфектиране, както и възможностите за съвременно и […]
Брошурата представя основна информация за хепатит В и е предназначена за пациенти. Издадена е през 2018 […]