Брошурата представя основни насоки във ваксинирането и влиянието на ваксините пли лица, живеещи с ХИВ. Брошурата […]
Публикацията представя основните положения при пациенти, живеещи с ХИВ, които навлизат в зрялата възраст. Публикацията е […]
Брошурата представя основните медикаменти, които контролират ХИВ. Актуалността е към ноември 2019 г. За да отворите […]