Здравният център CheckPoint София вече 20 години работи за ранното диагностициране на ХИВ  Всеки пети случаи […]
Мъжествеността не се изразява в привидната сила и отбягването на здравословните и емоционални проблеми, коментират специалисти […]
Жена от Барселона е поддържала неоткриваем ХИВ вирусен товар повече от 15 години след спиране на […]
Единият от двата случаи на маймунска шарка, доказани към днешна дата в България, е открит от […]
Въвеждането на комбинираната и съвременна антиретровирусна терапия през последните 20 г. даде възможност за контрол на […]
Маймунската вариола (шарка) е вирусно заболяване, което се среща главно в тропическите гори в Централна и […]
Чужденци, които са в процедура за получаване на хуманитарен/бежански статут (регистрирали са се като търсещи закрила […]
На 03. 03. 2021 г. Европейския съвет въведе в действие директивата за временна закрила по отношение […]