Чужденци, които са в процедура за получаване на хуманитарен/бежански статут (регистрирали са се като търсещи закрила […]
На 03. 03. 2021 г. Европейския съвет въведе в действие директивата за временна закрила по отношение […]
Всеки 27 направен тест в CheckPoint София през 2021 г. – с положителен резултат за сексуалнопреносима […]
Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA) одобри първият инжекционен медикамент с дълготрайно […]
Донорската банка с ХИВ-позитивен биологичен материал е създадена в през 2019 г. в опит да се […]
Липсата на адекватна държавна политика усложнява диагностиката и контрола на ХИВ у нас През май 2019 […]
Мария Бакалова подкрепи усилията на Центъра за сексуално здраве CheckPoint София за контрол на вируса Едва […]