PrEP

PrEP (преекспозиционна профилактика) е таблетка, която предпазва срещу ХИВ. Ако се приема всеки ден, по едно и също време, PrEP много по-ефикасно предпазва от ХИВ, сравнено с презервативите, които често се късат, изхлузват, поставят наобратно, но най-вече, които почти никога Вижте още …

НЕоткриваем = НЕпредаваем

Неоткриваем=Непредаваем ХИВ или Н=Н, е официално признат научен консенсус от (WHO) Световната здравна организация, (UNAIDS) Програмата на ООН за ХИВ/СПИН, (ECDC) Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (агенция на Европейския съюз), Центровете за контрол и превенция на заболяванията (агенция на САЩ), и Вижте още …

Сексуално преносими заболявания

Терминът „сексуалнопреносими инфекции“ се използва от сравнително неотдавна за обозначаване на група заразни заболявания, причинявани от различни микроорганизми (бактерии, вируси, гъбички) и имащи различни клинични прояви и здравни последици. Общото за групата, която включва над 20 болести, е предаването им Вижте още …

Брошури за ХИВ и хепатит

Брошури за ХИВ Позитивно начало: Живот с ХИВ (брошура, 2019 г.) Антиретровирусни медикаменти за ХИВ (брошура, 2019 г.) Ваксинирането при ХИВ-серопозитивни деца и възрастни (2014 г.) ХИВ и третата възраст (актуална към 2014 г.) Брошури за хепатит Хепатит С (брошура Вижте още …