Миро и Жоро

април, 2016 год., Айфонът на Миро звънна. Съобщение. Деба, помисли си и по навик го обърна с дисплея към нощното шкафче. Прегърна Ангел и се унесе. За кратко. Зън-зън-зън. Само един човек можеше да е толкова досаден в десет сутринта. Вижте още …