Видеолекция: Какво е ХИВ, как се диагностицира, предава и лекува?

Презентация на доц. Нина Янчева – ръководител на Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина по следните теми: Какво е ХИВ? Как се предава ХИВ? Какви са прогнозите при ХИВ инфекция? Кога се развива СПИН? Кои са СПИН-свързаните заболявания? Вижте още …