Здравето – това е състоянието на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или увреждане.” (Световна здравна организация)


Нашият приоритет е да осигурим защитено пространство за споделяне, консултиране и информиране.

Световните проучвания показват, че мъжете, които правят секс с мъже (МСМ), са най-силно засегнати от ХИВ, както и от други сексуално предавани инфекции. Отчитаме тази тенденция и у нас. При тях е повишен също и рискът от инфектиране с вирусите на хепатит В и С. Една от ключовите ни силни страни са нашите gay friendly консултанти.

Същевременно в работата си се срещаме и други групи, уязвими от сексуални инфекции.

Наш основен приоритет е да предоставяме услуги и подкрепа за всеки, без значение от етнос, полова принадлежност или сексуална ориентация, които да са съобразени с индивидуалните потребности и история на клиента ни.