Мисия

Здравето – това е състоянието на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или увреждане.” (Световна здравна организация)


Нашият приоритет е да осигурим защитено пространство за споделяне, консултиране и информиране.

Световните проучвания показват, че мъжете, които правят секс с мъже (МСМ), са най-силно засегнати от ХИВ, както и от други сексуално предавани инфекции. Отчитаме тази тенденция и у нас. При тях е повишен също и рискът от инфектиране с вирусите на хепатит В и С.

Същевременно в работата си се срещаме и обслужваме други специфични групи, в по-голяма степен засегнати от хепатит В и С.

Наш основен приоритет е да предоставяме услуги и подкрепа, които да са съобразени с потребностите и очакванията на МСМ общността, както и със спецификите на останалите общности, с които работим.

Най-голямата ни сила е нашият екип от gay friendly консултанти.