Партньори

Работим в партньорство с: 

  • Фондация „И” – неправителствена организация, специализирана в грижите и подкрепата на хората, живеещи с ХИВ. Създадена през 2004 г. с основната цел да работи в защита на човешките, гражданските и пациентските права на хората, засегнати от заболяването.
  • Сдружение „ХепАктив” – неправителствена организация, специализирана в грижите и подкрепата на хората, живеещи с хроничен вирусен хепатит. Създадена през 2009 г. от група пациенти с основната цел да повишат информираността на обществото относно хепатита като социално значимо заболяване.
  • Фондация GLAS – неправителствена организация, която цели да допринесе за позитивна промяна в живота на лесбийки, гей, бисексуални и транссексуалните (ЛГБТ) хора в България, осигурявайки пълно равенство и закрила от всички форми на дискриминация.
  • Младежка ЛГБТ организация „Действие“, която предоставя помощ и подкрепа за млади хомосексуални, бисексуални и трансполови хора, развитие на самоуверена ЛГБТ общност и се бори срещу хомофобията и необразоваността в обществото.
  • Фондация „Инициатива за здраве”, която има водеща роля за утвърждаване на подхода за намаляване на вредите от употребата на наркотици в България и за развиване на практиката и методологията за превенция на ХИВ сред инжекционните потребители на наркотици.