Екип

Елена Биринджиева

Елена Биринджиева

Ръководител на центъра

Елена Биринджиева е здравен специалист от 25 години. Първите 10 години от кариерата си работи в отделение по хемодиализа, а в последните 15 години се занимава с проблемите на ХИВ у нас като част от екипа на „Лекари без граници“ и сдружение „Здраве без граници“.

Елена Биринджиева е магистър по обществено здраве, като години наред специализира в медицинската и немедицинската грижа за хора с ХИВ/СПИН. Отличавана е от национални и международни организации за принос към правата на пациентите.

Носител на наградата „Човек на годината“ през 2008 година.

Елена Биринджиева управлява два центъра за сексуално здраве, които помагат на хора в риск.

Анелия Ангелова

Анелия Ангелова

ХИВ консултант
Тошанка Петрова

Тошанка Петрова

ХИВ консултант

Очаквайте информация!

Яна Пиперевска

Яна Пиперевска

Консултант вирусен хепатит

Очаквайте информация!

Силвана Лесидренска

Силвана Лесидренска

Експерт комуникации

Силвана Лесидренска е магистър-психолог и настоящ председател на сдружение ХепАктив. Основано през 2009 г. от група пациенти, сред които е и Силвана, то има за цел да предоставя информация и съдействие на всеки, засегнат от вирусния хепатит. В последните години сдружението работи усилено за промяна на негативните нагласи в обществото и институциите и създаване на добра държавна политика за припознаване на хепатита като социално значимо заболяване. След едногодишна борба и спечелване на две съдебни дела срещу НЗОК, ХепАктив са основната причина през 2017 г. в България да бъдат премахнати ограниченията за достъп до модерното лечение за хепатит С.

Александър Миланов

Александър Миланов

Експерт "Подкрепа на пациенти и работа на терен"

Александър Миланов е клиничен социален работник. До февруари 2018 г. управлява Центъра за немедицинска грижа в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ, където в екип с клиничен психолог предоставя практическа помощ на пациенти с онкологични заболявания, техните близки, лекари и медицински сестри, работещи с пациенти. Александър има опит като водещ на групи за подкрепа на пациенти, на близки на пациенти, както и на групи, използващи Балинтов подход, насочени към лекари и медицински работници. Работил е пряко с деца и техните родители, с приемни родители и кандидати за осиновители, като е извършвал и редица обучения, свързани със системата за закрила на детето.

В професионалните му интереси е системната социална работа с деца и семейства и управлението на случаи на деца, обект на насилие, неглижиране и злоупотреба, включително сексуална. Има опит в управлението на застъпнически проекти и маркетинга на социални каузи. Работил е като маркетинг мениджър в голяма детска неправителствена организация, консултирал е и УНИЦЕФ.

Притежава квалификация и опит като водещ одитор по корпоративна социална отговорност.