Екип

Елена Биринджиева

Елена Биринджиева

Ръководител на центъра

Елена Биринджиева е здравен специалист от 25 години. Първите 10 години от кариерата си работи в отделение по хемодиализа, а в последните 15 години се занимава с проблемите на ХИВ у нас като част от екипа на „Лекари без граници“ и сдружение „Здраве без граници“.

Елена Биринджиева е магистър по обществено здраве, като години наред специализира в медицинската и немедицинската грижа за хора с ХИВ/СПИН. Отличавана е от национални и международни организации за принос към правата на пациентите.

Носител на наградата „Човек на годината“ през 2008 година.

Елена Биринджиева управлява два центъра за сексуално здраве, които помагат на хора в риск.

Анелия Ангелова

Анелия Ангелова

ХИВ консултант
адв. Христо Копаранов

адв. Христо Копаранов

Правен съветник

Христо Копаранов е адвокат и съдружник в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, където ръководи практиката по конкурентно и потребителско право. Преди да започне да практикува като адвокат е работил в Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за регулиране на съобщенията.

Има богат опит в различни административни дела, в това число за защита на потребителите, защита от дискриминация и други.

Подпомага работата на CheckPoint София по случаи за закрила от различни форми на дискриминация, в това число на работното място или в публичното пространство, защита на личните данни, упражнени насилие, тормоз, отправени обиди, лични и имуществени отношения между партньори, наследяване, осиновяване.

Симеон Колев

Симеон Колев

Теренен сътрудник

Симеон Колев е специалист по системи за сигурност. Завършил е „Автоматика и информационно управляваща техника“ в университета в Русе. Обича природата и разходките по планини, занимава се с колоездене. В екипа на CheckPoint София се откроява с активна гражданска позиция по значими обществени въпроси. Активен застъпник за правата на общностите, на които помага центъра.

От 2017 година подкрепя работата на CheckPoint София като предоставя информация и консултация на МСМ общността на терен – на местата за забавления и срещи на общността.

Теодор Цанков

Теодор Цанков

Здравен специалист на терен

Теодор Цанков е парамедик четвърта степен. Специализирал е по щатската програма за парамедици PHTLS.

Работи в Спешна медицинска помощ в гр. София. Студент в V курс в Медицинския университет в столицата. Планира да специализира анестезиология и интензивно лечение. Преподава на бъдещи парамедици в Центъра за професионално обучение „Прогрес и знание“.

Теодор е част от екипа на CheckPoint София от 2017 г. Работи в мобилна клиника, на терен с рискови общности, като извършва предоставя подкрепа, прави бързи тестове и дава съвети, свързани с превенция на рисковото поведение.

Александър Миланов

Александър Миланов

Социален работник

Александър Миланов е клиничен социален работник. До февруари 2018 г. управлява Центъра за немедицинска грижа в „Аджибадем Сити Клиник“ УМБАЛ, където в екип с клиничен психолог предоставя практическа помощ на пациенти с онкологични заболявания, техните близки, лекари и медицински сестри, работещи с пациенти.

Александър има опит като водещ на групи за подкрепа на пациенти, на близки на пациенти.

Работил е пряко с деца и техните родители, с приемни родители и кандидати за осиновители, като е извършвал и редица обучения, свързани със системата за закрила на детето. В професионалните му интереси е системната социална работа с деца и управлението на случаи на деца, обект на насилие, неглижиране и злоупотреба, включително сексуална. Има опит в управлението на застъпнически проекти и маркетинга на социални каузи. Работил е като маркетинг мениджър в голяма детска неправителствена организация, консултирал е и УНИЦЕФ.

Притежава квалификация и опит като водещ одитор по корпоративна социална отговорност.