Елена Биринджиева

Елена Биринджиева

Ръководител на центъра

Елена Биринджиева е здравен специалист от 25 години. Първите 10 години от кариерата си работи в отделение по хемодиализа, а в последните 15 години се занимава с проблемите на ХИВ у нас като част от екипа на „Лекари без граници“ и сдружение „Здраве без граници“.

Елена Биринджиева е магистър по обществено здраве, като години наред специализира в медицинската и немедицинската грижа за хора с ХИВ/СПИН. Отличавана е от национални и международни организации за принос към правата на пациентите.

Носител на наградата „Човек на годината“ през 2008 година.

Елена Биринджиева управлява два центъра за сексуално здраве, които помагат на хора в риск.

Д-р Симеон Георгиев

Д-р Симеон Георгиев

Уролог

Д-р Георгиев извършва прегледи, консултации и диагностика на пациенти с урологични заболявания от различно естество.

Образование

Завършва Медицински университет София през 2017 г. Работи като специалист – уролог в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“.

Научни интереси

 • Възпалителни заболявания на мъжка полова система
 • Травмаризъм и спешни състояния в урологията
 • Онкоурология и уролитиаза
Д-р Георгиев извършва прегледи, консултации и диагностика на пациенти с урологични заболявания от различно естество:
 • Остри и хронични възпаления на мъжка полова система – простатити, уретрити;
 • Вродени и придобити заболявания на мъжка полова система – фимоза, варикоцеле, хидроцеле;
 • Еректилна и сексуална дисфукция;
 • Туморни на тестисите.
д-р Ивайло Паков

д-р Ивайло Паков

Инфекционист

Д-р Ивайло Паков е специалист по инфекциозни болести, занимаващ се с наблюдението и лечението на ХИВ пациенти повече от пет години. Извършва прегледи на пациенти, живеещи с ХИВ и предоставя консултации относно превенция на ХИВ. Издава рецепти за медикаменти за предекспозиционна терапия (PrEP) и следрискова експозиция (PEP). 

Образование:

Специалност – Инфекциозни болести (2020г.)

Висше образование – магистър по медицина, Медицински университет – гр. Плевен (2009-2015 г.)

Академични позиции:

Асистент по Инфекциозни болести към катедра по „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет – гр. Плевен (от 2018г.)

Докторант към Медицински университет – гр. Плевен с професионално направление „Инфекциозни болести“ и тема на дисертационен труд „Остаряване с HIV инфекция“ (от 2020г.)

Научна и Преподавателска дейност:
Асистент по Инфекциозни болести на студенти в V-ти курс към Факултет „Медицина” към МУ – Плевен – българоезиково и англоезиково обучение.

Автор и съавтор на над 10 научни публикации и участник в над 30 научни събития в страната и чужбина.

Членство в научни и обществени организации:

 • European AIDS Clinical Society (EACS)
 • Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
 • Южнобългарско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология (ЮБДИБЕП)
 • Български лекарски съюз (БЛС)

Езикова квалификация:
Английски – писмено и говоримо (C1)
Базово владеене на руски и испански език (B1)

д-р Надя Башлиева

д-р Надя Башлиева

Акушер-гинеколог

Д-р Надя Башлиева е специализант по акушерство и гинекология в София. Извършва прегледи, консултации и диагностика на пациенти с гинекологични заболявания от различно естество. Д-р Башлиева не преглежда деца.

ОБРАЗОВАНИЕ

Завършва Медицински университет София и към момента специализира „Акушерство и гинекология“.

КВАЛИФИКАЦИИ
 • Конференция по репродуктивна медицина през 2016 г. в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда;
 • Семинар по ендоскопска гинекологична хирургия с телемедицина с участието на проф. Инго фон Леферн през 2018 г.;
 • XII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие през 2018 г.;
 • Symposium on Best Practices in Contraception and Abortion Care as Part of Reproductive Health in Adolescents през 2018 г.;
 • XIII Софийски симпозиум по репродуктивна медицина с международно участие през 2019 г.

Владее английски, френски и испански език.

Борис Луканов

Борис Луканов

Консултант

Борис Луканов изучава медицина в Берлин, Германия. От 2016 г. е ангажиран в сферата на сексуалното здраве като здравен работник в специализирани кабинети по инфекциозни заболявания.

Сред професионалните му интереси са общественото здраве, здравният мениджмънт и здравното образование.

Преминал е стажове в Иран, Бразилия и Франция. Планира да специализира гинекология.

Анна Любенова

Анна Любенова

Психолог

Анна Любенова е психолог, който има опит в работата с ЛГБТИ хора, както и с хора с различен житейски опит и затруднения. Предоставя консултации по отношение на затрудненията в детска и юношеска възраст в контекста на семейната система, както и консултации, свързани с хипохондрични прояви, тревожност и тревожни състояния, паник атаки, социална фобия и др.

Анна Любенова има опит в работата с хора, които страдат от депресия или са с депресивни симптоми – тъга, апатия, понижено настроение, както и с трудности в преодоляването на раздяла и загуба.

С Анна Любенова предоставя консултиране и по отношение на стресови реакции, състояния след травматични събития и преживяно насилие, както и при отчаяние, усещане за липса на смисъл, екзистенциални кризи.

д-р Теодор Цанков

д-р Теодор Цанков

Здравен специалист на терен

Д-р Теодор Цанков е завършил медицина. Специализирал е по щатската програма за парамедици PHTLS.

Работи в Центъра за спешна медицинска помощ в гр. София. Специализира анестезиология и интензивно лечение. Преподава на бъдещи парамедици в Центъра за професионално обучение „Прогрес и знание“.

Теодор Цанков е част от екипа на CheckPoint София от 2017 г. Работи в мобилна клиника, на терен с рискови общности, като прави бързи тестове и предоставя подкрепа и консултиране, свързано с превенция на рисковото поведение.

адв. Христо Копаранов

адв. Христо Копаранов

Правен съветник

Христо Копаранов е адвокат и съдружник в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“, където ръководи практиката по конкурентно и потребителско право. Преди да започне да практикува като адвокат е работил в Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за регулиране на съобщенията.

Има богат опит в различни административни дела, в това число за защита на потребителите, защита от дискриминация и други.

Подпомага работата на CheckPoint София по случаи за закрила от различни форми на дискриминация, в това число на работното място или в публичното пространство, защита на личните данни, упражнени насилие, тормоз, отправени обиди, лични и имуществени отношения между партньори, наследяване, осиновяване.