За живеещи с ХИВ

За живеещи с ХИВ

Цена: Безплатно
Информация за живеещите с ХИВ:

Перспективите пред хората, живеещи с ХИВ, са отлични. Лечението осигурява добро качество на живот, което позволява да следват и реализират плановете си, както в личен, така и в професионален аспект. ХИВ не е пречка да се упражнява избраната професия, както и за активен социален живот, за създаването на семейство и здраво, неинфектирано поколение, както и за старост в добро здраве.

Здравословното хранене и физическата активност са от съществено значение за цялостното здравословно състояние на хората, живеещи с ХИВ. Антиретровирусната терапия днес е толкова успешна, че предполага нормална продължителност на живота при хората, инфектирани с ХИВ, респективно доживяване до традиционно приеманата за напреднала възраст. За да се постигне добро качество на живот и за остаряване в добро здраве, е необходимо да се следва здравословен начин на живот.

CheckPoint София разполага с със специалист по инфекциозни болести, с когото живеещи с ХИВ могат да обсъдят:

  • ефектите от инфекцията върху здравето;
  • приемът на антиретровирусна терапия;
  • странични ефекти от антиретровирусната терапия;
  • лекарствени взаимодействия на антиретровирусната терапия и други медикаменти;
  • начин на живот – хранене, спорт и др.;
  • ХИВ свързани състояния и заболявания, включително болнично лечение;
  • сексуално и репродуктивно здраве;
  • всякакви въпроси, свързани с живота с ХИВ.
CheckPoint София предлага: Консултация с лекар, специалист по инфекциозни болести
Продължителност: 30 минути
Записване: Запиши си час за консултация