За живеещи с ХИВ

За живеещи с ХИВ

Цена: Безплатно
Информация за живеещите с ХИВ:

Перспективите пред хората, живеещи с ХИВ, са отлични. Лечението осигурява добро качество на живот, което позволява да следват и реализират плановете си, както в личен, така и в професионален аспект. ХИВ не е пречка да се упражнява избраната професия, както и за активен социален живот, за създаването на семейство и здраво, неинфектирано поколение, както и за старост в добро здраве.

Здравословното хранене и физическата активност са от съществено значение за цялостното здравословно състояние на хората, живеещи с ХИВ. Антиретровирусната терапия днес е толкова успешна, че предполага нормална продължителност на живота при хората, инфектирани с ХИВ, респективно доживяване до традиционно приеманата за напреднала възраст. За да се постигне добро качество на живот и за остаряване в добро здраве, е необходимо да се следва здравословен начин на живот.

CheckPoint София разполага с със специалист по инфекциозни болести, с когото живеещи с ХИВ могат да обсъдят:

 • ефектите от инфекцията върху здравето;
 • приемът на антиретровирусна терапия;
 • странични ефекти от антиретровирусната терапия;
 • лекарствени взаимодействия на антиретровирусната терапия и други медикаменти;
 • начин на живот – хранене, спорт и др.;
 • ХИВ свързани състояния и заболявания, включително болнично лечение;
 • сексуално и репродуктивно здраве;
 • всякакви въпроси, свързани с живота с ХИВ.
CheckPoint София предлага: Консултация с лекар, специалист по инфекциозни болести
Продължителност: 30 минути
д-р Ивайло Паков

д-р Ивайло Паков

Инфекционист

Д-р Ивайло Паков е специалист по инфекциозни болести, занимаващ се с наблюдението и лечението на ХИВ пациенти повече от пет години. Извършва прегледи на пациенти, живеещи с ХИВ и предоставя консултации относно превенция на ХИВ. Издава рецепти за медикаменти за предекспозиционна терапия (PrEP) и следрискова експозиция (PEP). 

Образование:

Специалност – Инфекциозни болести (2020г.)

Висше образование – магистър по медицина, Медицински университет – гр. Плевен (2009-2015 г.)

Академични позиции:

Асистент по Инфекциозни болести към катедра по „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет – гр. Плевен (от 2018г.)

Докторант към Медицински университет – гр. Плевен с професионално направление „Инфекциозни болести“ и тема на дисертационен труд „Остаряване с HIV инфекция“ (от 2020г.)

Научна и Преподавателска дейност:
Асистент по Инфекциозни болести на студенти в V-ти курс към Факултет „Медицина” към МУ – Плевен – българоезиково и англоезиково обучение.

Автор и съавтор на над 10 научни публикации и участник в над 30 научни събития в страната и чужбина.

Членство в научни и обществени организации:

 • European AIDS Clinical Society (EACS)
 • Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
 • Южнобългарско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология (ЮБДИБЕП)
 • Български лекарски съюз (БЛС)

Езикова квалификация:
Английски – писмено и говоримо (C1)
Базово владеене на руски и испански език (B1)