Медицински манипулации

МАНИПУЛАЦИИ
Подкожна инжекция
Мускулна инжекция
Терапия за сифилис с  Benzylpenicillin
Венозна инфузия
Вземане на венозна кръв за изследване
Поставяне на абокат
Превръзка на асептична рана
Измерване на кръвно налягане
Измерване на кръвна захар
Забележка: Поставянето на инжекции и прилагането на венозни инфузии се извършват след лекарско назначение, за което е необходимо да се предостави рецепта, амбулаторен лист или епикриза.

ВИЖТЕ ЦЕНОРАЗПИСА

Елена Биринджиева

Елена Биринджиева

Ръководител на центъра

Елена Биринджиева е здравен специалист от 25 години. Първите 10 години от кариерата си работи в отделение по хемодиализа, а в последните 15 години се занимава с проблемите на ХИВ у нас като част от екипа на „Лекари без граници“ и сдружение „Здраве без граници“.

Елена Биринджиева е магистър по обществено здраве, като години наред специализира в медицинската и немедицинската грижа за хора с ХИВ/СПИН. Отличавана е от национални и международни организации за принос към правата на пациентите.

Носител на наградата „Човек на годината“ през 2008 година.

Елена Биринджиева управлява два центъра за сексуално здраве, които помагат на хора в риск.