Подкожна инжекци
7 лв.
Мускулна инжекция
10 лв.
Терапия за сифилис с Benzylpenicillin
45 лв./ 1 апликация
Преглед с ехограф
10 лв.
Противогрипна ваксина (Influvac Tetra)
35 лв.
Венозна инфузия
50 лв.
Поставяне на абокат
30 лв.
Алергична проба
15 лв.
Вземане на венозна кръв за изследване
15 лв.
Превръзка на асептична рана
15 лв.
Измерване на кръвно налягане
3 лв.
Измерване на кръвна захар
5 лв.
Елена Биринджиева е здравен специалист от 25 години. Първите 10 години от кариерата си работи в отделение по хемодиализа, а в последните 15 години се занимава с проблемите на ХИВ у нас като част от екипа на „Лекари без граници“ и сдружение „Здраве без граници“.
Елена Биринджиева е магистър по обществено здраве, като години наред специализира в медицинската и немедицинската грижа за хора с ХИВ/СПИН. Отличавана е от национални и международни организации за принос към правата на пациентите.
Носител на наградата „Човек на годината“ през 2008 година.
Елена Биринджиева управлява два центъра за сексуално здраве, които помагат на хора в риск.
Поставянето на инжекции и прилагането на венозни инфузии се извършват след лекарско назначение, за което е необходимо да се предостави рецепта, амбулаторен лист или епикриза.