PEP (след риск от инфектиране с ХИВ)

PEP (антиретровирусна терапия до 72 часа след риск от инфектиране с ХИВ)

Цена: Безплатно
Информация за PrEP:

PEP e профилактика след експозиция с потенциален ХИВ носител. PEP е комбинация от медикаменти, които намаляват риска от инфектиране. Тази медикаментозна терапия трябва да се стартира в рамките на 72 часа след рисковия контакт. Колкото по-рано стартира терапията, толкова по-добре работи, всеки час има значение. PEP се приема поне в рамките на 28 дни. Лекарствената комбинация, използвана за PEP, се нарича „антиретровирусна“, тъй като тя спира разпространението на ХИВ.

PEP e подходяща за хора, които са били изложени на риск от инфектиране – при секс без презерватив или сексуален контакт, при който презервативът се е скъсал и в тялото е попаднала семенна течност. PEP е за спешни случаи и не може да замени доказаните за превенция на инфектирането с ХИВ методи – използването на PrEP (предекспозиционна терапия, която предотвратява инфектирането с ХИВ), използване на презервативи. Ако сте изложени на чести рискове за инфектиране с ХИВ е добро решение да стартирате системен прием на PrEP, за което можете да получите информация от нас.

Ако сте здравен работник и смятате, че сте били изложени на риск от инфектиране, имате право на безплатна PEP терапия.

Подготовка преди стартиране на PEP: Необходимо е преди да се стартира прием на PEP да се направи изследване за ХИВ.
CheckPoint София предлага: Консултация с лекар, специалист по инфекциозни болести
Продължителност: 30 минути
Записване:

Запиши си час за консултация