PEP (след риск от инфектиране с ХИВ)

PEP (антиретровирусна терапия до 72 часа след риск от инфектиране с ХИВ)

Цена: Безплатно
Информация за PrEP:

PEP e профилактика след експозиция с потенциален ХИВ носител. PEP е комбинация от медикаменти, които намаляват риска от инфектиране. Тази медикаментозна терапия трябва да се стартира в рамките на 72 часа след рисковия контакт. Колкото по-рано стартира терапията, толкова по-добре работи, всеки час има значение. PEP се приема поне в рамките на 28 дни. Лекарствената комбинация, използвана за PEP, се нарича „антиретровирусна“, тъй като тя спира разпространението на ХИВ.

PEP e подходяща за хора, които са били изложени на риск от инфектиране – при секс без презерватив или сексуален контакт, при който презервативът се е скъсал и в тялото е попаднала семенна течност. PEP е за спешни случаи и не може да замени доказаните за превенция на инфектирането с ХИВ методи – използването на PrEP (предекспозиционна терапия, която предотвратява инфектирането с ХИВ), използване на презервативи. Ако сте изложени на чести рискове за инфектиране с ХИВ е добро решение да стартирате системен прием на PrEP, за което можете да получите информация от нас.

Ако сте здравен работник и смятате, че сте били изложени на риск от инфектиране, имате право на безплатна PEP терапия.

Подготовка преди стартиране на PEP: Необходимо е преди да се стартира прием на PEP да се направи изследване за ХИВ.
CheckPoint София предлага: Консултация с лекар, специалист по инфекциозни болести. Консултацията се провежда онлайн, през платформата Zoom.
Продължителност: 30 минути
д-р Ивайло Паков

д-р Ивайло Паков

Инфекционист

Д-р Ивайло Паков е специалист по инфекциозни болести, занимаващ се с наблюдението и лечението на ХИВ пациенти повече от пет години. Извършва прегледи на пациенти, живеещи с ХИВ и предоставя консултации относно превенция на ХИВ. Издава рецепти за медикаменти за предекспозиционна терапия (PrEP) и следрискова експозиция (PEP). 

Образование:

Специалност – Инфекциозни болести (2020г.)

Висше образование – магистър по медицина, Медицински университет – гр. Плевен (2009-2015 г.)

Академични позиции:

Асистент по Инфекциозни болести към катедра по „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина, Медицински университет – гр. Плевен (от 2018г.)

Докторант към Медицински университет – гр. Плевен с професионално направление „Инфекциозни болести“ и тема на дисертационен труд „Остаряване с HIV инфекция“ (от 2020г.)

Научна и Преподавателска дейност:
Асистент по Инфекциозни болести на студенти в V-ти курс към Факултет „Медицина” към МУ – Плевен – българоезиково и англоезиково обучение.

Автор и съавтор на над 10 научни публикации и участник в над 30 научни събития в страната и чужбина.

Членство в научни и обществени организации:

  • European AIDS Clinical Society (EACS)
  • Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)
  • Южнобългарско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология (ЮБДИБЕП)
  • Български лекарски съюз (БЛС)

Езикова квалификация:
Английски – писмено и говоримо (C1)
Базово владеене на руски и испански език (B1)