Цена
25.00 лв.
Продължителност
30 минути
CheckPoint София предлага
Консултация с лекар, специалист по инфекциозни болести или специалист по сексуално и репродуктивно здраве.
Елена Биринджиева е здравен специалист от 25 години. Първите 10 години от кариерата си работи в отделение по хемодиализа, а в последните 15 години се занимава с проблемите на ХИВ у нас като част от екипа на „Лекари без граници“ и сдружение „Здраве без граници“.
Елена Биринджиева е магистър по обществено здраве, като години наред специализира в медицинската и немедицинската грижа за хора с ХИВ/СПИН. Отличавана е от национални и международни организации за принос към правата на пациентите.
Носител на наградата „Човек на годината“ през 2008 година.
Елена Биринджиева управлява два центъра за сексуално здраве, които помагат на хора в риск.
CheckPoint София предоставя консултация с лекар или специалист по сексуално или репродуктивно здраве.
Консултациите са насочени към:
· безопасно сексуално поведение;
· методи за предпазване от сексуалнопреносими инфекции и заболявания;
· методи за контрацепция и предпазване от нежелана бременност;
· лечение на сексуалнопреносими инфекции и заболявания.