Сексуално здраве и семейно планиране

Сексуално и репродуктивно здраве

Цена: 25.00 лева
Информация за услугата:

CheckPoint София предоставя консултация с лекар или специалист по сексуално или репродуктивно здраве.

Консултациите са насочени към:

  • безопасно сексуално поведение;
  • методи за предпазване от сексуалнопреносими инфекции и заболявания;
  • методи за контрацепция и предпазване от нежелана бременност;
  • лечение на сексуалнопреносими инфекции и заболявания.
CheckPoint София предлага:

Консултация с лекар, специалист по инфекциозни болести или специалист по сексуално и репродуктивно здраве.

Продължителност: 30 минути
Записване: Запиши си час за консултация