Сексуално здраве и семейно планиране

Сексуално и репродуктивно здраве

Цена: 25.00 лева
Информация за услугата:

CheckPoint София предоставя консултация с лекар или специалист по сексуално или репродуктивно здраве.

Консултациите са насочени към:

  • безопасно сексуално поведение;
  • методи за предпазване от сексуалнопреносими инфекции и заболявания;
  • методи за контрацепция и предпазване от нежелана бременност;
  • лечение на сексуалнопреносими инфекции и заболявания.
CheckPoint София предлага:

Консултация с лекар, специалист по инфекциозни болести или специалист по сексуално и репродуктивно здраве.

Продължителност: 30 минути
Елена Биринджиева

Елена Биринджиева

Ръководител на центъра

Елена Биринджиева е здравен специалист от 25 години. Първите 10 години от кариерата си работи в отделение по хемодиализа, а в последните 15 години се занимава с проблемите на ХИВ у нас като част от екипа на „Лекари без граници“ и сдружение „Здраве без граници“.

Елена Биринджиева е магистър по обществено здраве, като години наред специализира в медицинската и немедицинската грижа за хора с ХИВ/СПИН. Отличавана е от национални и международни организации за принос към правата на пациентите.

Носител на наградата „Човек на годината“ през 2008 година.

Елена Биринджиева управлява два центъра за сексуално здраве, които помагат на хора в риск.