CheckPoint София провежда регулярни срещи на група за споделяне на опит на партньори, роднини, включително близки приятели на хора, живеещи с ХИВ.
Целта на групата за взаимопомощ е в защитена среда да се дискутират емоционалните, социалните и личните предизвикателства около ХИВ и значимите хора с този проблем.
В рамките на групата всеки от участниците, без значение в коя социална роля (близък, брат, сестра, съпруг) е и каква е емоционалната му връзка (партньор, близък приятел) с живеещия с ХИВ, ще може да сподели своя опит и своите чувства, както и ще има възможност да говори за трудностите, които има. В групата за взаимопомощ може да бъде чут и преживян опитът на други в подобна ситуация, както и да се получи подкрепа, информация и идеи.
Групата за взаимопомощ е достъпна и за нея не се изисква такса за участие.
В нея е добре дошъл всеки, който познава, живее или има силно емоционална изградена връзка с живеещи с ХИВ хора. С участието в групата се създава чувството за принадлежност и за общност. Това е много важно, особено за участниците, които нямат с кого да коментират случващото се, поради стигмата на ХИВ.
Групата се води от клиничен социален работник.
Всяка среща е в рамките на 90 минути, като се провежда в извънработно време.
Можете да се запишете за участие в групата по електронен път, като Вашите данни ще се обработват само и единствено за целите на организирането на срещите.