Не се притеснявайте да потърсите подкрепа от нас!

  • Информиране, консултиране и посредничество от адвокат или социален работник;
  • Консултация с медицинско лице;
  • Помощ в придружаването и представляването пред институциите – полиция, съд, социални служби, здравни власти;
  • Подкрепа в подготвяне на документи, жалби, сигнали, попълване на важни документи с правна или социална стойност.

Чувствате се онепрадвани, засегнати, смятате че правата Ви са нарушени?

Заради това, че сте различни по някаква причина или живеете с ХИВ, смятате, че сте ограничени в упражняването на своите социални, здравни или образователни права.

Чувствате притеснения и имате необходимост от консултация със социален работник или адвокат?

Ние, служителите на CheckPoint София, сме ангажирани да защитаваме правата на уязвими групи, които нямат достъп до адвокат или социален работник, заради сексуалната си ориентация или това, че живеят с ХИВ.
Нуждаете се от подкрепа, за да потърсите и защитите правата си.

Имате нужда от подкрепа от лекар или медицински специалист в търсене на здравна грижа?

Ангажирани сме с това, защото вярваме, че всеки трябва да има право на грижа и закрила. Вече 20 години подкрепяме хора, които са уязвими от ХИВ. Това най-често са гей мъжете, секс работниците и зависимите от наркотици. Те, но не само.

Ние сме на Ваша страна!