Информация

ХИВ

Причинител - човешки имунодефицитен вирус - тип 1 и 2 (НІV-1 и НІV-2). НІV-1 причинява повечето от случаите в западното полукълбо, Европа и Централна, Южна и Източна Африка, а НІV-2 - в западна Африка. Счита се, че по-малката вирулентност на НІV-2 е една от причините за по-слабото му разпространение.

НІV атакува основно т.нар. Т-лимфоцитни клетки, които имат важна роля в поддържането на имунитета срещу инфекции и тяхното намаляване обуславя в най-значителна степен развитието на симптомите на СПИН. СПИН означава "Синдром на придобита имунна недостатъчност" и се характеризира с развитие на инфекции и неоплазми, с които увредената имунна система не може да се справи, а също и с увреждания на нервната система поради директно атакуване на клетките й от НІV.

Пътища на предаване

За да настъпи заразяване с НІV е необходим контакт с телесни течности, съдържащи заразени лимфоцити или с плазма. На практика това са всички телесни течности, секрети, но необходимото за инфектиране количество на НІV е достатъчно само в семенната течност, вагиналните секрети, кръвта и майчиното мляко. Това означава, че тези телесни течности трябва да достигнат по някакъв начин до чувствителните към НІV клетки на здравия човек.

Полов път

Наблюдаваното през първото десетилетие на епидемията от НІV/СПИН  в САЩ, Западна Европа, Канада и Австралия преимуществено засягане на хомосексуалните мъже, има своето обяснение. При непротектирания анален секс (без кондом) семенната течност, съдържаща инфектирани с НІV лимфоцити лесно достига лимфоцитите на партньора през възникващите при това охлузвания и наранявания на стената на ректума. Предразполагащи към това са и честите  други сексуалнопреносими инфекции на ректума (херпес, гонорея, хламидиални инфекции, сифилис и др.). Рискът е значително по-висок за "пасивния" партньор. Прилагането на други сексуални практики с по-малък риск и протектирания секс доведе до намаляване на новите случаи на НІV/СПИН и други инфекции сред хомосексуалните мъже.

Още от самото начало на епидемията стана ясно, че хетеросексуалният път на заразяване (секс между мъж и жена) доминира в Латинска Америка, Африка, Азия и редица европейски страни, вкл. нашата. Все повече НІV инфекции възникват по хетеросексуален път и в САЩ и западна Европа. Инфекцията се предава по-лесно от заразен мъж на жена отколкото обратното. И при хетеросексуалните контакти то се улеснява от наличието на други инфекции, но експерименти с шимпанзета показват, че заразяване настъпва и при нормална влагалищна лигавица.

Кръвен път

В страни, изследващи  дарената кръв, заразяванията при кръвопреливане са много редки изключения. Това е възможно, когато дарителят е бил прясно инфектиран (обикновено преди не повече от 15-20 дни) и лабораторното изследване е фалшиво отрицателно. Продуктите, изготвяни от кръв в развитите страни са безопасни поради термичната им обработка. Кръвният път на предаване на НІV обаче е  особено активен при хора венозно инжектиращи си наркотици, които  ползват общи игли и спринцовки. Възможно е заразяване и с всякакви пробождащи и режещи пособия, използвани наскоро преди това от заразен с НІV човек (напр. при пробиване на уши, татуировка, маникюр, акупунктура, бръснене и т.н.). Заразените с НІV пристрастени към наркотици лица са съществен резервоар на инфекцията в обществото, върху който е трудно да се въздейства поради промените в стойностната им система. Те са склонни към непротектиран секс, предлагане на секс услуги и даряване на кръв, за да си набавят средства за дрогата, от която са зависими.

Път "майка-дете" - заразяването може да стане вътреутробно (вирусът преминава от кръвта на майката в кръвта на плода през плацентата) или по време на раждането (през очната лигавица, други лигавици или охлузвания по кожата). Около 30% от заразените с НІV или болни от СПИН бременни жени раждат заразени деца. Случаите на заразяване на здравороденото дете по време на кърмене са сравнително малко.

Симптоми

Първична НІV-инфекция.  Две до четири седмици след инфектирането  при някои от заразените настъпват покачване на температурата, болки по мускулите и ставите, обрив по кожата и  увеличаване на лимфните възли по цялото тяло. Съчетанието на тези симптоми наподобява заразното заболяване остра мононуклеоза. Обикновено 1 до 3 седмици след появата на тези симптоми НІV-инфекцията може вече да бъде доказана лабораторно.

След изчезването на симптомите на първичната НІV инфекция (с изключение на увеличените лимфни възли) настъпва различно дълъг период на безсимптомно носителство, когато инфекцията се доказва лабораторно (т.нар.серопозитивни носители). През този период повечето от носителите са с намален брой Т-лимфоцити.

СПИН-свързан комплекс (ССК). Характеризира се със загуба на тегло, хронична диария, отпадналост, ставно-мускулни болки, гъбички в устата и др. Често през този период се наблюдават промени в кръвната картина - намален брой левкоцити и тромбоцити, анемия и др.

Преминаването в стадия на СПИН се демонстрира от развитието на т.нар. опортюнистични инфекции (причинени от вируси, бактерии, паразити и гъбички, безвредни или лесно овладявани при хората с неувредена имунна система) и/или някои злокачествени образувания. Особено чести и тежки са пневмониите, възпалението на мозъка, туберкулозните менингити и т.н. В западна Европа туберкулозата е толкова честа при болните от СПИН, че вече се говори за двойна епидемия СПИН/Туберкулоза.

Диагностика

Съществува специално разработена класификация на болести, насочваща към клинична диагноза "СПИН". Лабораторното доказване на НІV-инфекцията се извършва с два серологични теста: ELISA (първичен) и Western blot (потвърдителен). При два положителни резултата по ЕLISA от една и съща кръвна проба, лицето се приема за инфектирано с НІV, ако и резултатът от Western blot e положителен. Чрез тези тестове се доказват антитела към вирусни белтъци. Затова в ранните стадии на инфекцията, когато още няма  антитела изследваният може да е заразен и да заразява, но да е "фалшиво отрицателен". В преобладаващия брой случаи тестовете се позитивират от 15-20 до 45 дни от заразяването, но има единични случаи, когато заразеният остава "негативен" в продължение на няколко години. Това става при наистина "дремещо" състояние на вируса, когато той се размножава толкова бавно, че имунната система не го разпознава и не реагира с образуване на антитела.

Съществува значителен напредък в лечението на ХИВ с комбинации от антивирусни средства, които забавят размножаването на вируса и удължават живота и трудоспособността на пациентите. Освен това на практика всички опортюнистични инфекции са лечими и проследяването на НІV-положителните и на развилите СПИН със своевременно включване на антибиотици, антивирусни средства и имуностимуланти подобрява прогнозата. Подобно на практиката във всички демократични страни и у нас е възможно анонимно безплатно изследване за  инфектиране с НІV, като желаещият да се изследва се регистрира с код, както е в нашия център.

Съгласно българското законодателство желаещият да се изследва за НІV не е задължен да направи това в диспансер по местоживеене. Това е допълнителна гаранция, че тайната ще бъде запазена, въпреки че тя традиционно се спазва стриктно от специализираните в лечението на инфекцията лекари. Оказалите се HIV положителни пациенти имат необходимост да научат това от подходящо лице, което да им помогне да преодолеят стреса, да ги консултира по отношение на начина на живот, който ще отложи развитието на СПИН и на правилата, които трябва да спазват в ежедневието си, за да не разпространяват инфекцията. Освен това НІV положителните трябва да бъдат проследявани клинично, за да се лекуват своевременно опортюнистичните инфекции и да се решават здравни проблеми, несвързани пряко с тази инфекция.

Положителният резултат за инфектираност с НІV не е "смъртна присъда". Повечето от инфектираните с ХИВ имат пред себе си дълги години, през които ще са напълно здрави при условие, че се придържат към адекватен начин на живот, както и години на отлагане на развитието на СПИН чрез използване на антивирусни лекарства и на успешно лечение на опортюнистичните инфекции. Напълно възможно е през това време да бъдат създадени още по-ефективни лечебни средства.

Други сексуално преносими инфекции и заболявания

Терминът "сексуалнопреносими инфекции" се използва от сравнително неотдавна за обозначаване на група заразни заболявания, причинявани от различни микроорганизми (бактерии, вируси, гъбички) и имащи различни клинични прояви и здравни последици. Общото за групата, която включва над 20 болести, е предаването им по полов път. Някои от тях като сифилис, хепатит В и ХИВ могат да се предават и по кръвен и "вертикален" път (от майка на детето й вътреутробно или по време на раждането), но основният начин за запазване на причинителите на СПИ е предаването на заразата от инфектиран на здрав човек чрез сексуален контакт. Ефективността на половия път на предаване за просъществуване на причинителите на СПИ се подчертава от факта, че повечето от тях съпътствуват човечеството от векове.

Пет от сексуалнопреносимите болести (сифилис, гонорея, шанкроид, лимфогранулома венереум и гранулома ингвинале), известни най-отдавна, се наричат все още "венерически". По традиция и науката, която изучава СПИ се нарича венерология, а лекарите, специализирани в лечението им - венеролози. Венерологията се е обособила като самостоятелен дял на медицината през 15 век, когато сифилисът е придобил небивало разпространение в Европа. Поради разнообразните клинични прояви на това заболяване всички СПИ  са били считани за сифилис.

Най-честите сексуално преносими инфекции

Сифилис (Syphilis, Lues)

Причинител - спираловиден микроорганизъм, способен да се придвижва активно през лигавиците и кожата.

Пътища на предаване - основно полов (придобит сифилис), път "майка-дете" (през плацентата - вроден сифилис). Възможно е и заразяване с целувки, както и и при орален секс. Най-силно заразни са болните с първичен и вторичен придобит сифилис, когато количеството на микроба в измененията по кожата и лигавиците е най-голямо.
Инкубационен период (време от заразяването до появата на първите симптоми) -  средно 3-4 седмици.

Симптоми:

-"Твърдият шанкър" (Ulcus durum) е първата и задължителна проява на първичния сифилис. Появява се на мястото на "входната врата" на микроба - по главичката или тялото на пениса, вулвата, ануса, ректума, шийката на матката, устните, езика, сливиците и др.  Представлява кръгла или овална, неболезнена раничка с големина 5-20 мм, гладки като изрязани с бръснач краища, лъскаво медночервено дъно и хрущялна плътност при опипване. В редки случаи има повече от една раничка.  Седем до десет дни след това задължително се увеличават лимфните възли в близост до раничката - в свивките на бедрата, шията и т.н. Те са твърди и неболезнени. При нелекувани болни шанкърът заздравява за 4-8 седмици.

Обриви по кожата (розовочервени) и лигавиците - появяват се около 6 седмици след появата на твърдия шанкър при нелекуване или неправилното му лекуване. Те са неболезнени, несърбящи, на големина от лещено до царевично зърно и известяват преминаване на болестта във втория й стадий (вторичен сифилис). Задържат се 2-3 седмици. При нелекуване се появяват нови обриви през различни периоди от време (седмици до месеци). През целия втори стадий лимфните възли по цялото тяло са увеличени.
- След третата година от заразяването при нелекуваните настъпва третият стадий на сифилиса,  при който се развиват тежки  поражения на кожата и могат да бъдат засегнати всички телесни органи и системи (нервна, сърдечно-съдова и т.н.).

Диагностика

Ранното обръщане към венеролог е от решаващо значение за поставянето на бърза диагноза и правилно лечение не само на болния, но и на половите му партньори. Пълно излекуване се постига при първичния и вторичния сифилис, а лечението на партньорите в инкубационния период предотвратява болестта.


Шанкроид (Chancroid, мек шанкър)

Причинител - стрептобацил (хемофилус)

Предаване - чрез сексуални контакти. Жените са обикновено безсимптомни носители, поради което изглежда като че ли боледуват само мъже.

Инкубационен период - 2-3 дни.

Симптоми - противоположни на тези при сифилиса: множество болезнени язвички с неправилна форма, подкопани ръбове, неравно дъно и мека основа в областта на гениталиите, ануса и т.н. В 1/2 от случаите има увеличение на съседните лимфни възли, които са болезнени, меки и често в тях се образува гнояща фистула.

Диагностика - Клиничната диагноза се потвърждава микроскопски от гной.


Генитален херпес

Това е най-разпространената  в развитите страни СПИ, протичаща с разязвявания.

Причинител - херпесен вирус-тип 2 (HSV-2) и понякога - тип 1 (HSV-1)

Предаване - обикновено чрез сексуален контакт.

Инкубационен период - 4 до 7 дни след сексуалния контакт.

Симптоми:

На мястото на входната врата по лигавицата или кожата на половите органи (главичката на пениса, препуциума, вулвата, вагината, шийката на матката), лигавицата на ректума или кожата около ануса се появяват сърбеж и смъдене, последвани от зачервяване и образуване на групичка от малки мехурчета, които се разязвяват. Язвичките са кръгли, повърхостни и силно болезнени. Няколко дни след появата им върху тях се образуват корички и те заздравяват за около 10 дни.  Лимфните възли в свивките на бедрата са леко увеличени и болезнени. Ако язвичките не заздравеят в продължение на няколко седмици, трябва да се извърши изследване за инфектираност с НІV.

Херпесната инфекция е хронична. Вирусите се запазват в латентно ("дремещо") състояние в нервните възли на сетивните нерви на поясната част на гръбначния мозък, акивират се през различни периоди от време и описаното "излизане на херпес" се повтаря.
При разсейване на вируса чрез кръвта могат да възникнат  преходни възпаления на нервната система, които при лица с имунен дефицит протичат тежко.

Диагностика - Клиничната диагноза е обикновено достатъчна, но може да бъде потвърдена чрез лабораторни методи.


Генитални брадавици (Condylomata acuminata)

През последните петнадесетина години тази СПИ  придоби особено широки размери в  някои икономически развити страни и предизвиква особена загриженост като евентуално предраково състояние.

Причинител - човешки папилома вирус (НРV).

Предаване - чрез сексуални контакти.

Инкубационен период - 1 до 6 месеца след заразяването.

Симптоми - Първоначално брадавиците представляват дребни, меки, влажни, розови или червени надигнати петънца, които нарастват бързо на височина, при което стават "висящи" (образува се "краче"). Обикновено са разположени по няколко на малък участък и наподобяват  цветно зеле. Появяват се най-често по влажни и топли повърхности - под препуциума, браздата около главичката на пениса, в отверстието на уретрата, вулвата, вагиналната стена, шийката на матката, ректума и т.н.

Диагностика
Характерният външен вид на гениталните брадавици е обикновено достатъчен за поставяне на диагноза, но трябва да се изключат наблюдаваните при вторичния сифилис плоски кондиломи,  а при разположение върху шийката на матката - неоплазма.


Гонорея (Gonorrhea, трипер)

Причинител - бъбрековидни микроби (гонококи), често разположени вътреклетъчно в левкоцитите, намиращи се в секрета от половите органи на заразените.

Предаване - чрез сексуални контакти. Жените могат да са безсимптомни носители на гонококите в продължение на седмици и месеци и да предават заразата при сексуални контакти.

Инкубационен период: при мъжете от 2 до 14 дни, а при жените - 7 до 21 дни след заразяването.

Симптоми:

При мъжете  отначало се появява леко парене при уриниране и няколко часа след това - затруднено уриниране и гноен жълто-зелен секрет от уретрата. По-нататък  позивите за уриниране стават чести, а количеството на отделената урина - малко. Едно от най-сериозните усложнения при несвоевременно или неправилно лечение е епидидимитът (възпаление на надсеменниците), който е обикновено едностранен. При двустранно възпаление може да настъпи стерилитет.

При жените симптомите са леки, но в отделни случаи могат да се наблюдават затруднено уриниране и гнойно течение. Най-често се засягат шийката на матката и маточните тръби, чието възпаление води нерядко до сраствания, стерилитет, извънматочна бременност и други усложнения.

И при двата пола е възможно развитие на ректална гонорея с отделяне на гноен секрет от ануса, както и гонококов фарингит (заразяване при орогенитален секс). Възможно е развитие на артрити,  очни и други усложнения.

Диагностика:

При болшинството мъже е възможно незабавно лабораторно потвърждение на диагнозата чрез микроскопско наблюдение на натривка от секрета на уретрата. При жените това е възможно в около 60% от случаите. При отрицателен резултат се прави посявка на специална хранителна среда и отговор се получава за около 3 дни.


Негонококови уретрити и цервицити - това са вероятно най-честите СПИ, чиито причинители доскоро не бяха известни.

Причинители - микроби, заемащи междинно място между бактериите и вирусите, наречени хламидии причиняват над половината от негонококовите уретрити у мъжете и  повечето от негонококовите уретрити и цервицити при жените.

Път на предаване - полов (причинителите се намират в гениталните секрети)

Инкубационен период:

При мъжете - 7 до 28 дни след заразяването.
При жените е трудно да се установи, тъй като повечето инфекции са безсимптомни или слабо изразени.

Симптоми:

При мъжете симптомите са близки до тези на гонореята, но обикновено по-слаби и често са по-изразени рано сутрин, когато отверстието на уретрата може да е слепнало от засъхнали секрети.  Секретите са  обикновено оскъдни и могат да бъдат както прозрачни, така и гноевидни. При ректални или орални контакти могат да са налице възпаление на правото черво или фарингит. Нелекуваната инфекция може да доведе до епидидимит и стесняване на уретрата. Друго сериозно усложнение при младите мъже е т.нар. синдром на Райтер, включващ уретрит, полиартрит и възпълителни процеси на очите.

При жените инфекцията е най-често безсимптомна, но могат да се наблюдават парене при уриниране, често уриниране, болки при полов акт и др. При възпаление на шийката на матката, от нея се отделя характерен жълт слузесто-гноен секрет. Като усложнение може да настъпи възпаление на маточните тръби.

Диагностика:

Понастоящем вече съществуват модерни методи за лабораторна диагностика на хламидиалната инфекция.


Трихомониаза

Причинител -  Trichomonas vaginalis, обитаващ гениталния тракт на лица и от двата пола.

Път на заразяване - полов.

Симптоми:

Около 20% от жените в детеродна възраст развиват трихомониаза. Началото е типично - появява се изобилно, пенесто, зелено-жълто вагинално течение, придружено от сърбеж и възпаление на вулвата и перинеума,  затруднено уриниране  и болки при сексуално сношение. В някои от случаите течението е слабо. Много жени са безсимптомни носители дълго преди да развият симптоми.

При мъжете инфекцията е обикновено безсимптомна. Някои могат да имат бързопреходно течение, парене при уриниране и често уриниране, по-изразени рано сутрин. Възможни усложнения са епидидимитът и простатитът.

Диагностика:

Клиничната диагноза при жените се потвърждава лесно чрез микроскопско изследване на намазка от вагиналния секрет, а при мъжете е възможно по същия метод при изследване на секрет, взет рано сутрин. По време на лечението болните не трябва да имат сексуални контакти. Всички техни полови партньори трябва да бъдат изследвани и лекувани.


Хламидия

Хламидията е болестотворна бактерия, която причинява възпаление на половите и отделителните органи. Хламидиалната инфекция може да протече по три различни начина:

 • Бактерията се размножава активно, появява се течение и парене при уриниране. Възпалява се и маточната шийка. Тези симтоми се появяват 5 до 12 дни след заразяването, а понякога и значително по-късно.
 • Бактерията се размножава бавно, но няма никакви явни симптоми.
 • Бактерията се размножава бавно, без външни симтоми. Инфекцията е скирта, но може по всяко време да се активира от други дразнители.

Ако не се лекува своевременно, хламидиалната инфекция може да доведе до възпаление на яйчниковите тръби, а то от своя страна - до стерилитет или проблеми по време на бременността.


Бактериална вагиноза

Болестотворният организъм се нарича гарднерела. Заболяването се развива, когато тези бактерии започнат да се размножават по-бързо от нормалното. Появява се сивкаво, воднисто течение, което има остър мирис на риба, особено след полов акт, понеже се осъществява химическа реакция.

Гарднерелата се разпространява само по полов път. При мъжете се среща много рядко, но те са преносители.


Кандидоза

Болестотворният организъм Candida albicans се намира в тялото на всеки човек. Размножителният му процес може да излезе извън контрол в различни случаи:

 • при бременност
 • наличие на други вирусни заболявания
 • прием на определени антибиотици
 • диабет
 • полов контакт със заразен

Симптоми на кандидозата са зачервяване и сърбуж по вулвата, вагината, пениса или ануса; белезникаво вагинално течение с неприятна миризма; болка при миене или по време на полов акт. Кандидозата може да се разпространява не само по полов път. Диагнозата се поставя чрез микробиологично изследване.

Антиретровирусна терапия (АРТ) и ХИВ

Ако живееш с ХИВ, е силно препоръчително да започнеш антиретровирусна терапия (АРТ) възможно най-бързо. АРТ е поддържащо лечение за хората, живеещи с ХИВ, и е толкова успешно, че смъква количеството на вируса в кръвта ти до НЕОТКРИВАЕМИ стойности, което те прави напълно безопасен за твоите сексуални партньори.

Важно е да започнеш АРТ възможно най-скоро, защото по този начин предпазваш имунната си система от трайни и необратими увреждания. Най-окуражаващото е, че най-новите комбинации на АРТ са съпроводени от малко или никакви странични ефекти. АРТ се приема всеки ден без изключение. Вече има комбинации на АРТ, които дори могат да се приемат без храна. Човек, който се придържа стриктно към антиретровирусната терапия и успоредно с това води здравословен начин на живот, може да очаква да живее толкова дълго, колкото човек с ХИВ-негативен статус.

Имаш правото да получиш безплатна антиретровирусна терапия в едно от следните 5 отделения в България. Ще ти бъде предоставено лечение независимо от това дали си здравно осигурен или не. България спазва препоръките на European AIDS Clinical Society, следователно е нужно да започнеш една от АРТ комбинациите в инфографиката:

Преди да ти бъде предписана АРТ е задължително да ти бъдат направени следните изследвания:

 • Тест за резистентност чрез генотипиране
 • Тест за вирусен товар (количеството ХИВ в милилитър кръв)
 • Тест за брой CD4 клетки (клетките, които ХИВ атакува)
 • Тест за чувствителност към медикамента абакавир, HLA-B*5701 (само и едиствено, ако лекарят планира да ти предпише АРТ, включваща абакавир)

Имай предвид, че като пациент, имаш право на информиран избор на АРТ. Ако лекарят, който ти предписва АРТ, ти дава комбинация, която не фигурира в инфографиката, е редно да споделиш своите притеснения и ясно и културно да поискаш комбинация от списъка по-горе.

ПОМНИ: АРТ се пие всеки ден и до живот, следователно е изключително важно да започнеш с една от препоръчителните комбинации от списъка горе.

Места за лечение и контрол на ХИВ/изписване на АРТ в България

Ако живееш с ХИВ, имаш право на безплатна антиретровирусна терапия (АРТ) и безплатен мониторинг в следните 5 отделения в България:

София

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

адрес: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ 17

тел: (02) 9023 732; (02) 9023 733

д-р Нина Янчева, д.м., началник на Отделението за придобита имунна недостатъчност

Пловдив

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД

адрес: Пловдив 4002, бул. Пещерско шосе 66

тел: (032) 602 746

проф. д-р Марияна Стойчева-Въртигова, д.м.н., началник на Клиниката по инфекциозни болести

Варна

УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД

адрес: Варна 9000, ул. Цар Освободител 100

тел: (052) 978 703

д-р Тодорова, специалист по инфекциозни болести, Клиника по инфекциозни болести, Специализиран сектор за лечение на ХИВ/СПИН

Плевен

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД

адрес: Плевен 5800, бул. Георги Кочев 8А

тел: (064) 886 439; (064) 886 415

проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м., началник на Клиниката по инфекциозни болести

Стара Загора

МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

адрес: Стара Загора 6000, ул. Генерал Столетов

тел: (042) 698 420

проф. д-р Лилия Пекова, д.м., ръководител на Клиниката по инфекциозни болести

Ваксиниране и ХИВ
Брошури

PrEP

PrEP (преекспозиционна профилактика) е таблетка, която предпазва срещу ХИВ. Ако се приема всеки ден, по едно и също време, PrEP много по-ефикасно предпазва от ХИВ, сравнено с презервативите, които често се късат, изхлузват, поставят наобратно, но най-вече, които почти никога не се използват по време на орален секс. PrEP не може да те предпази от останалите СПИ (сексуално предавани инфекции), а единствено от ХИВ.

Какво е PrEP?

PrEP означава преекспозиционна профилактика. PrEP се приема преди секс, следователно е преекспозиционен. Профилактика означава процедура, която предотвратява инфекции. Следователно, ХИВ-негативни хора могат да ползват PrEP, за да не се заразят с ХИВ.

На този етап PrEP представлява таблетка, която се приема перорално и включва два медикамента: тенофовир ДФ (TDF) и емтрицитабин (FTC). Най-известното патентовано име за тази комбинация е Трувада, но вече има и нови, генерични версии на PrEP.

TDF и FTC са широкоразпространени медикаменти за третиране на ХИВ. PrEP е одобрен в САЩ през 2012, а в Европа през 2016.

За кого е подходящ PrEP?

Ако си ХИВ-негативен и не ползваш презервативи редовно, PrEP ще намали риска да се заразиш с ХИВ.

Други фактори, свързани с по-голям риск от заразяване с ХИВ, са:

 • Наличност на СПИ (сексуално предавани инфекции), особено ректални инфекции или сифилис;
 • Употребата на стимулиращи наркотични вещества по време на chemsex (метамфетамин, мефедрон и др.);
 • Ако твоят ХИВ-позитивен партньор има проблем с придържането към своята антиретровирусна терапия (АРТ);
 • Ако се намираш в ситуация, в която е трудно или невъзможно да се използва презерватив;
 • Ако предоставяш секс услуги;
 • Ако смяташ, че твоят партньор или партньори са изложени на риск от заразяване с ХИВ;
 • Ако твоят партньор е от страна, в която ХИВ се среща често;
 • Ако твоят партньор е бисексуален или има и други сексуални партньори;
 • Ако ти или твоите партньори употребявате инжекционни наркотици и ползвате едни и същи игли и спринцовки.

Говори с лекар, който е наясно с PrEP, ХИВ и СПИ, за да разбереш до каква степен си изложен на риск относно заразяване с ХИВ.

Има ли хора, които не трябва да ползват PrEP?

PrEP не бива да се ползва от хора, които живеят с ХИВ.

PrEP обикновено не е препоръчителен, ако:

Колко е успешен PrEP?

PrEP изключително успешно предотвратява риска от заразяване с ХИВ. PrEP работи оптимално, ако се приема по правилния начин.

В световен план, от десетките хиляди хора, ползващи PrEP, са регистрирани само три ХИВ инфекции в случаите, в които даденият човек е ползвал PrEP. Два от тези три случая се дължат на ХИВ, който е резистентен към медикаментите в PrEP.

PrEP и страничните ефекти

Мнозинството от хората, ползващи PrEP, не изпитват странични ефекти.

Независимо от това, както всеки друг медикамент, PrEP е способен да предизвика странични ефекти. По време на научни проучвания е установено леко гадене, разстройство, подут стомах или главоболие по време на първия месец на ползване на PrEP при по-малко от един на всеки 10 души. Тези странични ефекти обикновено изчезват след първия месец.

Понякога PrEP води до по-сериозни странични ефекти, като занижена бъбречна функция и/или костна плътност. Ето защо се прави проследяване на тези две функции преди и по време на употреба на PrEP.

Развиване на резистентност към PrEP

Ако приемаш PrEP правилно, шансът да развиеш резистентност (тоест хапчето да престане да действа) е много малък.

Първо, резистентността се отнася до ХИВ, а не до човек. Следователно, ХИВ-негативен човек не може да е резистентен. Второ, резистентността е риск само ако си ХИВ-позитивен. Дори тогава рискът е малък.

Рисковете относно резистентност към медикамента са:

 • Ако започнеш да приемаш PrEP, без да знаеш, че вече си ХИВ-позитивен. Ето защо тестването за ХИВ преди да започнеш PrEP е неописуемо важно!
 • Ако станеш ХИВ-позитивен по време на период, в който си преустановил прием на PrEP, не се тестваш за ХИВ и отново започнеш да приемаш PrEP.
 • Ако изпускаш твърде много PrEP дози и концентрацията на медикамента в тялото ти е твърде ниска, за да те предпази от ХИВ.
 • Сблъскване с резистентен ХИВ. Това е голяма рядкост. В света са регистрирани само два случая, в които PrEP не действа заради резистентен ХИВ.
PrEP и СПИ (сексуално преносими инфекции)

PrEP не те предпазва от други СПИ (сексуално предавани инфекции). Само от ХИВ! Най-добрият начин да се предпазиш от всичките СПИ е презервативът.

Въпреки че другите СПИ са предимно лесни за лекуване, понякога са придружени от неприятни и сериозни симптоми. Ето защо е важно да се тестваш редовно за всичките СПИ.

Три сексуално предавани инфекции, за които има ваксини: хепатит А, хепатит B, HPV. Редно е да се имунизираш срещу тях.

PrEP и контрацепцията

Безопасно е да се ползва PrEP заедно с повечето видове хормонална контрацепция. PrEP не въздейства върху твоята контрацепция. Контрацепцията няма да повлияе на PrEP.

PrEP взаимодейства ли си с други медикаменти?

PrEP не си взаимодейства с повечето налични медикаменти. Но ако ти бъдат предписани лекарства, винаги споделяй с доктора, който ти ги предписва, че приемаш PrEP.

Важно е да запомниш, че TDF (единият от двата медикамента в PrEP) си взаимодейства с някои нестероидни противовъзпалителни лекарства, особено диклофенак. Приемането на двете хапчета заедно може да доведе до бъбречни проблеми. Други проблемни взаимодействия се наблюдават с ибупрофен и напроксен. Избягвай тези лекарства, ако приемаш PrEP, или сподели с доктора си, ако е наложително да ги пиеш.

PrEP е безопасен за транс и небинарни хора, които приемат хормонална терапия.

Бременност и PrEP

Ако планираш бременност или не ползваш контрацепция, ежедневен PrEP ще ти помогне да останеш с ХИВ отрицателен статус.

Ако знаеш, че твоят партньор е ХИВ-позитивен, препоръчително е той да започне антиретровирусна терапия (АРТ). Когато той достигне неоткриваем статус, няма да има нужда ти да ползваш PrEP.

Ако забременееш, докато ползваш PrEP, нужно е да говориш със своя лекар.

Кърмене и PrEP

Ежедневният прием на PrEP е безопасен и той може да бъде използван безпроблемно, ако кърмиш. Едва 2% от FTC и само 0.03% от TDF присъстват в кърмата.

PrEP за транс и небинарни хора

PrEP е безопасен и ефективен за транс и небинарните хора.

Дозировката зависи от типа секс, който се практикува, но ежедневният прием е препоръчителен.

Хората, които практикуват вагинален/фронтален секс, е нужно да приемат PrEP поне 6 дни в седмицата. По този начин нивото на PrEP в тъканта е достатъчно високо, за да ги предпази от ХИВ.

„Само при нужда“ дозировката е опция, ако единственият риск от заразяване с ХИВ в твоя случай е аналният секс.

PrEP е безопасен в комбинация с хормоналната терапия. Хормоналните нива няма да бъдат засегнати от PrEP.

Чудесен ресурс за взаимодействията между PrEP, ХИВ медикаментите и хормоналната терапия са следните източници от Университета в Ливърпул:

https://www.hiv-druginteractions.org/printable_charts

Редица проучвания разглеждат взаимодействието между хормоните и PrEP в транс жените. Желателно е скоро да има такива проучвания и за транс мъжете.

CliniQ е базирана в Лондон клиника за сексуално здраве и по-добър живот за транс хората. Те издават ресурси относно PrEP и транс хората:

www.cliniq.org.uk

Как да си купя PrEP?

Възможно е да се закупи генеричен PrEP онлайн.

Генеричен PrEP е версия на хапчето, която съдържа същите два медикамента (TDF+FTC). Две широкоразпространени генерични версии на PrEP са Tenvir-EM (произведен от Cipla) и Ricovir-EM (произведен от Mylan). И двете версии са одобрени от Американската администрация по храните и лекарствата, което е ключово за тяхното качество. Други генерични версии на PrEP с подобно одобрение можеш да намериш тук:

www.fda.gov/InternationalPrograms/PEPFAR/ucm119231.htm

Когато закупуваш PrEP онлайн, е възможно да отнеме време, докато доставката пристигне до твоя адрес. Препоръчително е да направиш поръчката поне месец по-рано.

Ключово е да си поръчаш хапче, което съдържа TDF+ емтрицитабин (FTC). Например, нужно е да си купиш Tenvir-EM или Ricovir-EM вместо просто Tenvir или Ricovir.

Следните сайтове дават полезна информация относно начина на поръчване на PrEP онлайн, независимо дали имаш рецепта (или не) за него:

www.iwantprepnow.co.uk

www.prepster.info

www.i-base.info/qa/category/prep

PrEP, поръчан чрез тези сайтове, е доказано добър. Проучване на 56 Dean Street (клиника за сексуално здраве в Лондон) отчита добри нива на медикаментите в тялото при хора, които ползват генеричен PrEP поръчан от iwantPrEPnow. Засечени са 0 трансмисии при над 400 души, ползващи генеричен PrEP, в рамките на година.

Преди да почнеш PrEP

PrEP може да бъде ползван само и единствено ако си ХИВ-негативен. Следователно е задължително да се тестваш за ХИВ, преди да започнеш да приемаш PrEP.

Ако вече си ХИВ–позитивен, не го знаеш, но започнеш PrEP, ти можеш да развиеш резистентност към медикаментите (TDF, FTC) в таблетката.

Провери бъбреците си чрез кръвен тест за креатинин. Понякога е нужна и проба урина за протеин. Препоръчително е тези тестове да се направят, преди да започнеш да приемаш PrEP.

Тествай се за всичките СПИ (сексуално преносими инфекции). Регулярните тестове за всичките СПИ са нещо силно препоръчително за хората с активен сексуален живот, независимо дали ползваш PrEP или не.

Задължително се тествай за хепатит B (HBV). Съставките в PrEP са активни освен срещу ХИВ, и срещу хепатит B. Ако си ХИВ-негативен, но с хроничен хепатит B, можеш да ползваш PrEP, но ще се наложи да го пиеш много по-стриктно. Ако знаеш, че имаш хорничен хепатит B и искаш да започнеш да пиеш PrEP, редно е да се обърнеш към специалист (вирусолог/инфекционист).

Ако тестът ти за хепатит B е отрицателен, това е чудесна възможност да се ваксинираш срещу хепатит B и да премахнеш безпокойството относно това потенциално хронично заболяване от съзнанието си.

Ако вече си почнал PrEP

За хората, които вече приемат PrEP, мониторингът е толкова важен, колкото регулярното приемане на таблетката. Нужно е следното:

На всеки 3 месеца:

 • Тествай се за ХИВ;
 • Тествай се за всичките СПИ (сексуално преносими инфекции);
 • Проба урина за протеин, чийто резултат ще покаже дали има нужда от допълнителни тестове (кръв и урина) за бъбречна функция;
 • Допълнителен тест за бъбречна функция може да се наложи, ако си над 40 години и в риск от развиване на бъбречни проблеми.

На всеки 12 месеца:

 • Кръвен тест за бъбречна функция;
 • Тест за хепатит C, ако правиш необезопасен анален секс или ако си мъж, който прави секс с мъже.

За транс и небинарни хора:

Ако имаш притеснения относно хормонални взаимодействия, говори със своя доктор. Като изключим етинилестрадиол (не бива да се ползва заедно с PrEP), хормоналните нива няма да бъдат повлияни от PrEP.

Как да пия PrEP?

На тялото му е нужно време да абсорбира даден медикамент. Следователно PrEP трябва да се приема преди секс (за да повиши нивата на медикамента в тялото) и след секс (за да запази нивата високи).

Двата компонентва в PrEP са различни. Емтрицитабин (FTC) се абсорбира бързо и предоставя защита часове след прием, но пък и по-бързо спадат натрупаните нива от този медикамент. TDF, от друга страна, се нуждае от около 24 часа, за да достигне до ректалната и генитална тъкан, но запазва високи нива за по-дълго.

Можеш да приемаш PrEP според начина, по който правиш секс.

За вагинален секс е нужно да приемаш PrEP ежедневно, поне 6 дни в седмицата. Също е необходимо да приемаш лекарството поне седмица, за да се достигнат нужните нива на защита срещу ХИВ. Причина се дължи на това, че PrEP се абсорбира във вагиналната тъкан по различен начин от този, по който се абсорбира в ректалната.

За анален секс проучванията също сочат, че ежедневният прием предоставя оптимална защита. Но и опцията „само при нужда“ също се доказва като много стабилна. Какво ще рече „само при нужда“:

 • Прием на 2 таблетки (двойна доза) преди секс -> прием на 1 таблетка 24 часа след двойната доза -> прием на още 1 таблетка 48 часа след двойната доза.

Опцията „само при нужда“ не е подходяща за:

 • жени, транс жени, практикуващи вагинален секс
 • транс мъже, практикуващи вагинален/фронтален секс

За мъжете, практикуващи рисков секс, като например „активен“ (вагинален или анален), опцията „само при нужда“ е ОК, но наличните проучвания сочат към препоръчителен ежедневен прием.

Ежедневен прием на PrEP за анален и вагинален секс

Повечето проучвания за PrEP проследяват опцията на ежедневен прием.

Когато приемаш PrEP всеки ден, ти осигуряваш на тялото си непрестанна, 24/7 защита срещу ХИВ. Това премахва разправията с планиране на това кога точно да правиш секс и кога да приемаш нужните дозировки, ако ползваш опцията „само при нужда“.

Ако правиш необезопасен секс всяка седмица, ежедневният прием на PrEP е препоръчителната опция.

Важно:

 • Ако планираш ежедневен прием на PrEP, но очакваш съвсем скоро да имаш рисков контакт, започни с двойна доза.
 • За анален секс, четири или повече дневни дози всяка седмица ще предоставят нужната защита, особено след първата седмица.
 • Помни, за вагинален секс е нужно PrEP да се приема всеки ден.
Само при нужда- PrEP за анален секс

За хората, практикуващи анален секс, които не желаят да приемат PrEP всеки ден, съществува опцията да го пият само тогава, което им е нужен. Това можем да определим като дозировка „само при нужда“.

Приемането на PrEP само преди и след секс е много ефективно. Тази опция е много атрактивна, ако не ти се налага/случва често да правиш необезопасен анален секс. Или пък ако знаеш кога точно ще правиш такъв секс.

Ако си купуваш PrEP онлайн, тази опция е още по-атрактивна, защото ще имаш нужда от по-малко дози и ще харчиш по-малко пари. Това също би намалило опасенията от потенциални странични ефекти. „Само при нужда“ опцията не е възможна, ако имаш хроничен хепатит B.

Дозировката при опция „само при нужда“:

 • Взимаш двойа доза PrEP (2 таблетки) преди да правиш секс. Препоръчително е това да стане между 2 и 24 часа преди сексуалния акт (това е дозировката, ползвана по време на IPERGAY проучването).
 • Взимаш 1 таблетка PrEP 24 часа след двойната доза.
 • Взимаш още 1 таблетка PrEP още 24 часа по-късно.

Казано накратко: опитай се да приемаш една таблетка 24 часа и 48 часа след първата двойна дозировка.

Предварителната дозировка е ключова за оптимална защита срещу ХИВ, но ако случайно я изпуснеш или изпиеш късно, приемането на двойна доза веднага щом се сетиш все пак ще предостави някаква защита.

Примери за дозировка -Само при нужда-

Ако правиш необезопасен анален секс само 1 път седмично:

Ако смяташ, че ще правиш секс в петък или през уикенда, можеш да приемеш две таблетки в четвъртък, например в 22:00 часа. След това, ако например правиш секс в петък в 19:00, е нужно да приемеш 1 таблетка и в петък, и в събота около 22:00 часа.

Тези рамки са приблизителни. Ще получиш добра защита дори ако приемеш двойната предварителна дозировка в четвъртък в 18:00 часа и правиш секс в петък в 23:00 часа. Дори двойната предварителна дозировка да бъде приета само 2 часа преди секс или директно преди секс, или дори веднага след секс, някакъв PrEP винаги е по-добрият вариант, отколкото никакъв PrEP.

В случая на практикуване на необезопасен анален секс веднъж седмично, дозировката „само при нужда“ изисква прием на 4 таблетки.

 • Ако правиш необезопасен анален секс няколко пъти седмично:

Приемаш своята двойна доза както обикновено, между 2 и 24 часа преди секс.

Ако правиш секс в събота и още няколко пъти до неделя в 1 часа през нощта, продължавай да приемаш по 1 таблетка всеки ден по едно и също време, докато не станат 2 дози след последния секс. В този вариант, последната ти доза ще е в понеделник около 14:00 часа.

Ако не правиш секс в събота или неделя, но решиш да правиш секс в понеделник, е нужно да продължиш само с по 1 таблетка в неделя и понеделник, защото вече ще имаш достатъчно добри нива на дозиране в тялото. Продължаваш да приемаш PrEP ежедневно, докато не достигнеш до два дни без секс, в случая – до сряда включително.

Ако започнеш дозировка с PrEP, но не правиш секс в събота и нямаш план да правиш секс в неделя и понеделник, няма нужда да приемаш PrEP в тези последващи дни.

 • Ако правиш необезопасен анален секс няколко пъти, но след това правиш още секс, преди да са изминали седем дни след последната PrEP доза:

Ако са изминали по-малко от 7 дни между края на един „само при нужда“ период и започването на втори такъв, нужно е да приемеш само 1 таблетка (не двойна доза) преди започването на втория период.

Ако са минали повече от 7 дни между два такива периода, започни втория период с 2 таблетки (двойна доза).

Какво да направя, ако изпусна доза PrEP?

Ако изпуснеш едно хапче, или дори две, всичко ще бъде наред. Просто не прекъсвай приема на PrEP. Продължи с приема веднага щом се сетиш, че си изпуснал доза.

Ако ползваш PrEP ежедневно, но се случи повече от седмица да не си приемал доза, започни наново с двойна доза (две таблетки) и след това продължи, както обикновено, с по едно хапче на ден.

Никога не приемай повече от една двойна доза (две хапчета), когато започваш PrEP. Повече от една двойна доза на седмица може да е вредна за теб.

Не приемай повече от 7 таблетки на седмица.

Кутийката за хапчета е перфектен начин да следиш дали си изпил дозата си за съответния ден. Такива кутии могат да бъдат закупени от всяка аптека.

Избери си конкретно време в деня, в което да приемаш своя PrEP. Не е задължително да е точно избран час, но изборът на точен час ще ти помогне да се придържаш към PrEP възможно най-добре и ще доведе до оптимална защита срещу ХИВ.

Ако прекъсваш PrEP и се случи да имаш рисков сексуален контакт в периода на прекъсването, редно е да си направиш ХИВ тест, преди да започнеш PrEP отново.

Ако си избрал „само при нужда“ опцията и изпуснеш двойната доза преди секс, определено вземи двойна доза веднага след като се сетиш, дори да е след секс. След това продължи със схемата. Изпуснатите дози са по-опасни при „самo при нужда“ опцията, отколкото при ежедневната опция.

Мога ли да премина от ежедневен PrEP към „само при нужда“ PrEP и обратно?

Ако рискът ти от заразяване с ХИВ се промени, можеш да спреш и почнеш отново PrEP или да промениш начина, по който го приемаш. PrEP може да бъде съобразен с твоите нужди и начин на живот.

Опцията „само при нужда“ е невъзможна в следните ситуацтии:

 • Ако имаш хорничен хепатит B
 • За жени, които желаят защита по време на вагинален секс, ежедневното приемане на PrEP седем дни преди необезопасен секс е задължително.
 • За транс жени, транс мъже и небинарни хора, които желаят защита по време на необезопасен вагинален/фронтален секс.
Мога ли да прекратя PrEP напълно?

Подобно на гъвкавостта на прием на PrEP, ти можеш да решиш, че искаш изцяло да прекратиш приема на PrEP, което е напълно възможно.

Ако обсъждаш опцията за цялостно прекратяване на прием на PrEP с партньор (партньори), определено си направи тест за ХИВ и всичките СПИ (сексуално предавани инфекции) минимум 4 седмици след последния рисков контакт.

Прекратяване на ежедневен прием на PrEP: продължи да приемаш PrEP още 7 дни след последния рисков сексуален контакт, преди да го спреш.

Прекратяване на „само при нужда“ PrEP: ако си имал рисков контакт наскоро, продължи да приемаш PrEP по предписание за следващите 48 часа, тоест по една доза PrEP за двата поредни дни след последния ти рисков контакт. След това можеш да прекатирш PrEP. Винаги можеш да започнеш да приемаш PrEP отново.

Ако си преустановил приема на PrEP, но имаш рисков контакт, може да се наложи да ползваш PEP (постекспозиционна профилактика). PEP трябва да се започне не по-късно от 72 часа след рисковия контакт, за да може да те предпази от потенциално заразяване с ХИВ.

Източник: Източник: www.deystvie.org


НЕоткриваем = НЕпредаваем

Неоткриваем=Непредаваем ХИВ или Н=Н, е официално признат научен консенсус от (WHO) Световната здравна организация(UNAIDS) Програмата на ООН за ХИВ/СПИН(ECDC) Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (агенция на Европейския съюз)Центровете за контрол и превенция на заболяванията (агенция на САЩ), и последно, но не по значение, от Министерството на здравеопазването на България.

Човек, който живее с ХИВ и има НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар, може ли да предаде вируса по време на сексуален контакт?

Не. Човек, живеещ с ХИВ, успешно придържащ се към своята антиретровирусна терапия (АРТ), с НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар в кръвта си от поне шест месеца насам, излага своя сексуален партньор на нищожен риск от заразяване с ХИВ. „Нищожен“ означва: толкова малък, че дори не може да бъде взет под внимание. Следователно, ХИВ експерти и здравни професионалисти са описали риска от заразяване в публичната здравна комуникация като: „непреносим“, „вече не инфектиращ“, „нулев риск“, „никакъв риск от инфекция“, „не се предава“ и „не може да се предаде“.

Какво са „неоткриваем вирусен товар“ и „вирусологична супресия“?

„Вирусен товар“ се отнася до количеството ХИВ, налично в кръвната проба на човек, който живее с ХИВ. Колкото по-висок е вирусният товар, толкова по-вероятно е предаването на ХИВ. И „неоткриваем“, и „вирусологична супресия“ означават едно и също нещо – изключително ниски нива на ХИВ в кръвната проба. Двата термина са взаимно заменяеми в публичната здравна комуникация.

Неоткриваем вирусен товар: АРТ може да смъкне количеството вирусен товар до степен, в която то е толкова ниско (обикновено под 40 копия на милилитър, в зависимост от типа тест), че не може да бъде засечено при измерване.2 Това състояние се нарича „да имаш „неоткриваем“ вирусен товар“, което предотвратява предаването на ХИВ по сексуален път и едновременно подобрява здравето на човека, живеещ с ХИВ.1 Независимо от това, човекът не е напълно изчистил вируса от кръвта си и не е излекуван от ХИВ. Отличното придържане към АРТ на човек, живеещ с ХИВ, е ключово за непрекъснатото състояние на неоткриваем вирусен товар.

​Вирусологична супресия: Когато АРТ потисне вирусния товар на човек, живеещ с ХИВ, до ниво под 200 копия на милилитър, той е постигнал „вирусологична супресия“. Вирусологичната супресия предотвратява предаването на ХИВ по сексуален път и подобрява здравето на човека, живеещ с ХИВ.1 Проучванията показват, че когато човек е с вирусологично супресиран вирус, той не може да го предаде на своите сексуални партньори. Отличното придържане към АРТ е ключът към постоянна вирусологична супресия.

​За целите на Н = Н кампанията, термините „неоткриваем“ и „вирусологична супресия“ се употребяват като синоними.

Какви са доказателствата?

Заключението относно Н=Н е базирано върху тежестта от научния консенсус включващ PARTNER, HPTN 052, Opposites Attract, и Swiss Statement проучванията.3-11 В случая на PARTNER проучването са регистрирани НУЛА трансмисии на ХИВ след отчетените 58 000 случая на необезопасен секс между хора, живеещи с ХИВ, които са с НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар, и техните ХИВ негативни партньори. Най-новото проучване е Opposites Attract и отчита НУЛА трансмисии на ХИВ сред регистрираните 17 000 случая на необезопасен секс между мъже. След навлизането на комбинираната антиретровирусна терапия (прием на три или повече елемента) няма потвърдени случаи на заразяване с ХИВ от човек, който е с НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар.

Рискът 0 ли е?

Реално рискът е НУЛА. Заради теоретичната терминология, рискът трябва да бъде определен като „близо до НУЛА“. Предизвикателството идва от това, че научните проучвания никога не могат да докажат абсолютизъм. Чрез статистически анализи числото ще продължава да се доближава все повече и повече до нула. Учените са съгласни, че след като рискът от заразяване с ХИВ според посочените проучвания е нула или близо до нула, човек, живеещ с ХИВ, който е с НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар, се счита за „неинфекциозен“ за своите сексуални партньори.

Защо определени хора казват, че НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар смъква риска от заразяване до 93-96%?

Заради вече грешно разпространеното отчитане при представянето на резултатите от проучването HPTN 052. Това проучване е имало за цел да анализира риска от заразяване, считано от първия ден, в който човек, живеещ с ХИВ, започва да приема АРТ. Причината за отчетените 96% намаляване на риска (заключение от междинните резултати на проучването) и 93% намаляване на риска (заключението след финалните резултати) е фактът, че засечените ХИВ трансмисии са се случили преди АРТ да е успял напълно да потисне вирусния товар до неоткриваеми стойности и защото терапията не е супресирала успешно вируса на малка част от участниците в експеримента. Ако проследяването на ХИВ трансмисиите се е засичало само след първите шест месеца от започването на прием на АРТ, рискът от заразяване е щял да падне до 100%, с НУЛА засечени трансмисии.

Какво означава „Лечението като превенция“?

Лечението като превенция (ЛКП) се отнася до всеки метод за превенция на ХИВ, който използва АРТ за намаляване на риска от предаването на ХИВ на сексуален партньор, на човек, с когото се споделят игли за инжектиране, или перинатално. ART намалява вирусния товар в кръвта, семенната, вагиналната и ректалната течност до много ниски нива и като резултат намалява трансмисията на ХИВ.15 Когато вирусът в кръвта е намалял до неоткриваеми стойности, рискът от предаването на ХИВ по сексуален път е нищожен.

Всеки ХИВ позитивен човек ли достига и остава с НЕОТКРИВАЕМ статус след започването на АРТ?

В рамките на първите шест месеца почти всеки човек, започващ АРТ, достига до комбинация, която е успешна за него.16 Заради съществени фактори като придържане към и толериране на медикаментите, около един на шест души има нужда от допълнително време, за да намери най-благоприятната комбинация. Придържане към лечението и регулярен мониторинг на вирусния товар са двата съществени фактора за достигането до и оставането с НЕОТКРИВАЕМ статус. Хора, които поддържат неоткриваем вирусен товар за повече от година и отлично се придържат към терапията си, е изключително малко вероятно да изживеят вирусологично повишаване или „вирусологичен неуспех“. Вирусологичният неуспех след вече достигнат неоткриваем вирусен товар е рядкост и е почти винаги причинен от лошото придържане към АРТ.18

Вирусните „премигвания“ увеличават ли шанса от трансмисия?

Вирусните премигвания не са регистрирани като причина за увеличаване на шанса от трансмисия на ХИВ.1,6,7 Малките преходни увеличения на вирусния товар (между 50 и 1000 копия), известни като „премигвания“19, понякога се случват дори когато пациент се придържа успешно към АРТ, но обикновено спадат отново до неоткриваемо ниво, без да е необходима смяна на терапията. Освен ако тези премигвания не зачестят, те не символизират неуспешно третиране на ХИВ и обикновено не представляват причина за тревога за ХИВ специалистите.

Други (с)ексуално (п)реносими (и)инфекции увеличават ли шанса за трансмисията на ХИВ?

Ако ХИВ позитивният партньор с НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар има друго СПИ, това няма да повиши риска от трансмисията на ХИВ. СПИ, придружен от откриваем вирусен товар, увеличава риска от трансмисията на ХИВ.

Защо някои хора имат откриваем вирусен товар?

Липсата на достъп до адекватно здравеопазване, лечение и тестване на вирусен товар са сериозни пречки в много части от света. Има и хора с достъп до АРТ, които могат да откажат терапията или които не са готови да я започнат. Други започват АРТ, но имат проблеми с успешното придържане към нея заради фактори като стигма, проблемно ментално здраве, злоупотреба с наркотични вещества, липса на жилище, враждебна среда, ХИВ резистентност към АРТ и/или непоносими странични ефекти. Има и хора с ниски, но откриваеми вирусни товари, непредаващи ХИВ. Например, човек с вирусологична супресия (под 200 копия/мл), но откриваем (над 40 копия/мл в зависимост от теста), не може да предаде ХИВ. Значимите проучвания по въпроса са базирани на риска от трансмисия при хора с вирусологична супресия.1 За хората, правещи секс с партньори, които не са достигнали вирусологична супресия или НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар, има силно ефективни опции като презервативи и PrEP (в някои части от света) – опции, които могат да бъдат използвани поотделно или комбинирано за предпазване от ХИВ. Хората, живеещи с ХИВ, независимо от вирусологичната супресия, имат правото на пълноценен социален, сексуален и репродуктивен живот и здраве.

Колко често трябва да се измерва вирусен товар?

За хората със стабилен неоткриваем вирусен товар са препоръчителни проследявания между два и четири пъти в годината. Хората, живеещи с ХИВ, ползващи НЕОТКРИВАЕМИЯ си статус като форма на превенция срещу ХИВ, трябва да говорят с доктора си, за да разберат дали са нужни по-чести тествания.

Какво става, когато има откриваем ХИВ в семенна, вагинална или ректална течност, но не и в кръвта?

Учените са открили, че освен в кръвта, АРТ води до неоткриваем вирусен товар и в семенната, вагиналната и ректалната течност. Понякога хора с неоткриваем вирусен товар в кръвта имат РНК и ДНК на ХИВ в семенната, вагиналната или ректалната течност, но няма доказателства, че тази наличност увеличава риска от трансмисия на ХИВ. РНК и ДНК са само частици от ХИВ. За инфектиране е необходим цялостен вирус. Проучванията показват, че РНК и ДНК ХИВ са с най-високо количество веднага след започването на АРТ, но след повече от година с установен НЕОТКРИВАЕМ статус те почти не са налични.

Има ли странични ефекти от приема на ХИВ медикаменти?

ХИВ медикаментите могат да доведат до странични ефекти за някои хора. Повечето са поносими. Днес има голямо разнообразие от ХИВ медикаменти, съпроводени от поносими и често никакви странични ефекти. Ако имаш странични ефекти, е редно веднага да ги обсъдиш със своя ХИВ лекар.

Ако имам ХИВ, какво означава всичко това?

Означава, че ако си с НЕОТКРИВАЕМ вирусен товар и се придържаш към АРТ, е силно вероятно да си много по-здрав от сценария, в който не си започнал терапия и живееш със страх, че можеш да инфектираш своите сексуални партньори. Но това, което Гъс Кайрнс пише във "Вирусен товар и трансмисия – списък с факти за хора с ХИВ" е важно: “ако искаш да спреш да използваш презервативи, е нужно да обсъдиш това свое желание със сексуалните си партньори и да установиш, че те са те разбрали. Обсъждането на понятието „неоткриваем вирусен товар“ с ХИВ-негативен партньор може да намали притеснението относно трансмисията на ХИВ, но все пак това е информация, която е нова за тези хора и може да отнеме време на човек, който няма ХИВ, да разбере и повярва на това, което му казваш.” Важно е да разбереш, че докато неоткриваемият статус предпазва партньорите ти от твоя ХИВ, той не предпазва нито теб, нито тях от други СПИ (сексуално преносими инфекции), нито от бременност.

Ако нямам ХИВ, какво означава всичко това?

Не е нужно да се притесняваш от заразяване с ХИВ, ако твоят сексуален партньор е с неоткриваем вирусен товар.

Всичко това какво значи относно репродуктивното здраве, като бременност и кърмене?

Фактът, че неоткриваемият вирусен товар предотвратява трансмисията на ХИВ, е особено важен за хора, които желаят да заченат бебе без алтернативни оплодителни методи. Неоткриваемият вирусен товар също драстично намалява риска от вертикална трансмисия – бременност или кърмене.

За повече информация относно ХИВ и репродуктивно здраве като бременност и кърмене, посети: www.HIVEonline.org или TheWellProject.org.

Да престана ли да ползвам презервативи и/или PrEP ако съм с човек, който е с неоткриваем вирусен товар?

Неоткриваемият статус, PrEP и презервативите са три превантивни мерки срещу ХИВ, които могат да бъдат ползвани отделно или в комбинация. Предоставяме най-новите научни открития относно ХИВ с цел да информираме хората, живеещи с ХИВ, и техните партньори. Някои хора биха предпочели да използват няколко превантивни метода в комбинация с цел да намалят потенциалата си тревога относно ХИВ трансмисия, да се предпазят от други СПИ, бременност или в случай, че ХИВ-позитивният партньор не умее добре да се придържа към терапията си. Презервативът е единственият начин за превенция на ХИВ, СПИ и бременност.

Нужно ли е да разкрия своя ХИВ статус пред сексуалния си партньор, ако съм НЕОТКРИВАЕМ?

Ако си с неоткриваем вирусен товар вече шест месеца и продължаваш да се придържаш успешно към АРТ, ти не излагаш на риск партньора си. Няма морална причина да разкриваш статуса си, след като не съществува риск от заразяване. Независимо от това, редно е да помислиш върху предимствата и недостатъците на това да разкриеш статуса си (или не) както за теб, така и за партньора ти. Хората могат да се разстроят, ако научат за статуса ти след сексуален контакт, което може да доведе до ненужни междуличностни последствия дори когато не съществува риск от трансмисия. Също е важно да знаеш, че по света има много дискриминационни закони, криминализиращи ХИВ, които те принуждават да разкриеш своя статус независимо от факта, че не същестува риск от трансмисия.

Как да знам, че партньорът ми е действително НЕОТКРИВАЕМ?

Както не можеш да знаеш дали човек е ХИВ-позитивен или не, така не можеш да знаеш и дали някой е действително с неоткриваем вирусен товар. Решението да повярваш на своя партньор е изключително лично и вероятно ще зависи от вашите сексуални практики и обстоятелствата на вашето партньорство. Всеки човек, волево участващ в сексуален акт, е отговорен за своето собствено сексуално здраве. В определени обстоятелства PrEP е отлична опция за овластяване срещу ХИВ трансмисия, без да е нужно да разчиташ на твърденията на сексуалния си партньор.

Н = Н отнася ли се до ХИВ трансмисия чрез общо ползване на игли?

Н = Н не се отнася за ХИВ трансмисия при общо ползване на игли. Все още няма достатъчно сведения, за да се направи заключение.

Защо моят лекар не ми споделя всичко това?

Някои лекари не са в крак с най-новите открития на науката. Други са съгласни с откритията, но са притеснени от

1) увеличаване на необезопасения секс между хора, живеещи с ХИВ, което може да доведе до повишаването на други СПИ; и

2) потенциалната възможност пациентите да не разберат, че постоянно неоткриваемият вирусен товар зависи от отлично придържане към терапията и мониторинг; ако пациент волево прекъсне терапията си или пък заради обстоятелства извън неговия контрол, ХИВ вероятно отново ще се покачи до откриваеми стойности.

Някои лекари нарочно решават да обсъждат тази информация само с пациенти, които смятат за разумни (моногамни пациенти и такива с гарантиран достъп до АРТ), вместо да прилагат открито образоване по темата за всички пациенти.

Източник: Източник: www.deystvie.org