Живеещите с ХИВ, които в следствие на приема на антиретровирусната терапия (медикаменти за контрол на ХИВ), поддържат неоткриваем вирусен товар (под 40 копия в микролитър кръв), не могат да предават ХИВ при незащитен сексуален контакт.
Лечението на ХИВ гарантира дълъг и качествен живот и спира предаването на вируса
Защо неоткриваемият ХИВ не се предава при незащитен сексуален контакт?
Рискът е нищожен и е близък до 0.
Доказано е, че пациент, живеещ с ХИВ, който успешно се придържа се към своята антиретровирусна терапия (АРТ), и е с неоткриваем вирусен товар в кръвта (под 40 копия/милилитър кръв), доказано с поне две изследвания, почти не може да предаде ХИВ при незащитен сексуален контакт.
Науката определя рискът като нищожен, пренебрежимо нисък.
Неоткриваем вирусен товар/вирусна супресия
„Вирусен товар“ се отнася до количеството ХИВ, налично в кръвта на пациент, който живее с ХИВ. Колкото по-висок е вирусният товар, толкова по-вероятно е предаването на ХИВ.
„Неоткриваем“, и „вирусологична супресия“ означават едно и също – изключително ниски нива на ХИВ в милилитър кръв.
Неоткриваем вирусен товар: Антиретровирусната терапия, която пациентите с ХИВ приемат всекидневно, понижава вирусния товар со толкова ниски нива (обикновено под 40 копия на милилитър), които не могат да бъдат отчетени при измерване със специфични тестове.
Наличието на неоткриваем вирусен товар предотвратява предаването на ХИВ по сексуален път и подобрява здравето на пациента, живеещ с ХИВ.
Без значение, обаче, че вирусът е неоткриваем, пациентът не е изчистил напълно вируса от кръвта си и не е е излекуван напълно от ХИВ. От изключителна важност е той да се придържа към антиретровирусната си терапия, да приема всеки ден медикаментите си, и да държи нивата на вируса в кръвта си неоткриваеми.
Вирусологична супресия: Когато антиретровирусната терапия потисне вирусния товар на човек, живеещ с ХИВ, до ниво под 200 копия на милилитър, той постигна т.нар. „вирусологична супресия“. Вирусологичната супресия предотвратява предаването на ХИВ по сексуален път и подобрява здравето на човека, живеещ с ХИВ. Отличното придържане към АРТ е ключът към постоянна вирусологична супресия.
Научни доказателства
Заключението относно това, че неоткриваемия ХИВ е непредаваем ХИВ е базирано на научния консенсус, който постигат няколко ключови проучвания по темата:
  • PARTNER
  • HPTN 052
  • Opposites Attract
  • Swiss Statement
Проучването PARTNER не регистрира трансмисии на ХИВ след изследвани 58 000 случая на незащитен секс между хора, живеещи с ХИВ, които са с неоткриваем вирусен товар и техните ХИВ-негативни партньори.
Проучването Opposites Attract също не отчита трансмисии на ХИВ сред изследваните 17 000 случаи на необезопасен секс между мъже. След навлизането на комбинираната антиретровирусна терапия (прием на три или повече съставки) няма потвърдени случаи на инфектиране с ХИВ от пациент с ХИВ, с неоткриваем вирусен товар, на негови ХИВ-негативни партньори.
Всеки с ХИВ ли достига неоткриваем вирусен товар?
В рамките на първите шест месеца почти всеки човек, стартирал антиретровирусна терапия, достига до неоткриваем вирусен товар.
Придържането към лечението и регулярния мониторинг на вирусния товар са двата съществени фактора за достигането до и задържането на неоткриваемия вирусен товар.
Пациенти, които поддържат неоткриваем вирусен товар за повече от година и отлично се придържат към терапията си, не могат да повишат вирусния си товар и да достигнат до „вирусологичен неуспех“.
Вирусологичният неуспех след вече достигнат неоткриваем вирусен товар е рядкост и е почти винаги причинен от лошото придържане към антиретровирусната терапия.
Вирусните премигвания не са регистрирани като причина за увеличаване на шанса от трансмисия на ХИВ.
Малките преходни увеличения на вирусния товар (между 50 и 1000 копия), известни като „премигвания“, понякога се случват дори когато пациент се придържа успешно към антиретровирусната си терапия, но обикновено спадат отново до неоткриваемо ниво, без да е необходима промяна на терапията. Пациент с до 200-250 копия на вирусния товар също не могат да предадат ХИВ. За някои източници вирусният товар до 1000 копия също не е рисков за предаване на ХИВ.
Неоткриваем вирусен товар в спермата, вагиналната и ректалната течност
Учените са открили, че освен в кръвта, антиретровирусната терапия води до неоткриваем вирусен товар и в семенната, вагиналната и ректалната течност.
Понякога пациенти с неоткриваем вирусен товар в кръвта имат РНК и ДНК на ХИВ в семенната, вагиналната или ректалната течност, но няма доказателства, че тази наличност увеличава риска от трансмисия на ХИВ.
За инфектиране е необходим цялостен вирус, а не частици от него, които в следствие на антиретровирусната терапия (АРТ) се съдържат в различните проби.
Проучванията показват, че РНК и ДНК от ХИВ са с най-високо количество веднага след започването на АРТ, но след повече от година с установен неоткриваем вирусен товар, те почти не са налични.
Презервативи при неоткриваем вирусен товар
Неоткриваемият статус, PrEP и презервативите са три метода да превенция на ХИВ, които могат да бъдат ползвани отделно или в комбинация.
Презервативът е един масово достъпен начин за превенция на ХИВ и повечето сексуалнопреносими инфекции, както и от нежелана бременност.
Наистина ли е с неоткриваем вирусен товар партньорът ми?
Няма начин да сте сигурни дали партньорът Ви е с неоткриваем вирусен товар и дали има ХИВ.
Решението да повярвяти на Вашия партньор е лично и вероятно ще зависи от Вашите сексуални практики и от взаимоотношенията Ви.
Всеки човек, който доброволно участва в сексуален акт, е отговорен за своето собствено сексуално здраве.
В някои ситуации PrEP е добра възможност за превенция на ХИВ, като по този начин не се налага да се доверявате на партньора си относно неговия ХИВ статус.