Профилактиката след рискова експозиция (PEP) е начин за предотвратяване на предаването на ХИВ при ХИВ-негативно лице, което може да е изложено на риск от инфектиране с ХИВ. Профилактиката включва прием на комбинация от медикаменти, които по принцип се приемат от живеещи с ХИВ, възможно най-скоро след потенциално излагане на ХИВ.
PEP е много ефективен, ако неговият прием стартира в рамките на 72 часа след излагане на риск от инфектиране с ХИВ. За постигането на максимален ефект е необходимо приемащият PEP да е стриктен по отношение на придържане към режима, назначен от лекаря.
Какво е PEP?
PEP се състои от комбинация от три лекарства за ХИВ, които ХИВ-отрицателен човек приема в продължение на четири седмици, за да намали риска от инфектиране с вируса. Тази схема е различна от профилактиката преди експозиция (PrEP), която включва постоянен прием на два медикамента преди и след рискова експозиция. PEP трябва да започне възможно най-скоро, но не по-късно от 72 часа. Медикаментите в PEP режима трябва да се приемат всеки ден в продължение на четири пълни седмици (28-30 дни).
Как действа PEP, за да помогне за предотвратяване на ХИВ?
PEP пречи на пътищата, които ХИВ използва, за да причини постоянна инфекция в тялото. За да може ХИВ да причини инфекция, вирусът трябва да влезе в тялото, да инфектира определени имунни клетки, да направи копия на себе си (т. нар. „репликация“) в тези клетки, след което да се разпространи в тялото.
Когато се приема PEP, лекарствата за ХИВ попадат в кръвния поток, гениталните и ректалните тъкани. Ако тялото е достигнал ХИВ, лекарствата могат да предотвратят възпроизвеждането на ХИВ в имунните клетки и да предотвратят развитието на постоянна инфекция.
PEP лекарствата трябва да започнат да действат срещу ХИВ възможно най-скоро след навлизането на вируса в тялото, което означава, че приемът на PEP трябва да стартира възможно най-скоро след потенциална експозиция, но не по-късно от 72 часа. Нивата на лекарствата също трябва да останат високи през периода на лечение. Ако медикаментите не се приемат последователно, както е предписано, е възможно да не се натрупа достатъчно количество от лекарствата в тялото, което да провали предотвратяването на инфекцията.
Ефективност на PEP
PEP е възможно да не предотврати 100% от инфектирането с ХИВ, ако не се приема последователно и правилно и най-вече – навреме.
Изследвания показват, че PEP може намалява риска от инфектиране с ХИВ с повече от 80%, което означава, че някои хора в проучванията са се инфектирали с вируса, въпреки че са приемали PEP. Според данните обаче някои инфектирания сред изследваните лица се дължат на неправилното и хаотично приемане на медикаментите или непрекъснатото излагане на ХИВ.
Ефективността на терапията е много по-висока от 80%, ако PEP се използва последователно и правилно, както е предписано:
Прием на лекарства всеки ден в продължение на 28 дни. Стриктното придържане към пълния едномесечен курс на PEP е важно за постигане на максимална ефективност.
Стартиране на прием на PEP възможно най-скоро след потенциално излагане на ХИВ, но не повече от 72 часа след това. Колкото по-рано се започне PEP след потенциално инфектиране с ХИВ, толкова по-вероятно е той да подейства, тъй като лекарствата трябва да започнат да прекъсват репликацията на вируса възможно най-скоро.
Предприемане на допълнителни предпазни мерки (например, използване на презервативи) за намаляване на риска от повторно излагане на ХИВ, докато се приема Използването на PEP има за цел да намали риска от еднократна експозиция на ХИВ и трябва да се използва само при спешни случаи.
За кого е подходящ PEP?
ХИВ-негативно лице, което смята, че може да е изложено на риск от инфектиране с ХИВ през последните 72 часа, трябва да обмисли приема на PEP.
PEP може да не се препоръчва, ако е налице нисък риск от инфектиране (например, орален секс) или защото е малко вероятно контактното лице да е носител на ХИВ.
PEP не е предназначен за хора, които са изложени често на опасност от инфектирането с ХИВ. Хората, които имат рисково за ХИВ поведение, трябва да помислят за приемането на PrEP.
Какво е необходимо, за да се стартира PEP?
Първо, е необходимо да се прецени риска от инфектиране с ХИВ. PEP трябва да се използва само от хора, които не са инфектирани с вируса. Важно е преди стартиране на терапията да се направи тест за ХИВ. Ако пациентът е ХИВ-позитивен, но не знае това, се препоръчва стартиране на лечение.
PEP алтернатива ли е на други методи за превенция?
PEP не трябва да замества високоефективни методи за превенция, като например използването на презервативи и профилактикатата преди експозиция (PrEP). PEP е предназначен да се използва само при спешни случаи и не е подходящ за непрекъсната защита от ХИВ.
Резистентност
Лице, което не се придържа отговорно и стриктно към схемата за прием на PEP, може да развие резистентност към терапията. При наличието на положителен ХИВ резултат в бъдеще, такъв пациент може да е резистентен към медикаментите и те да не са ефективни в лечението на ХИВ.
Странични ефекти
ХИВ лекарствата, които се ползват за PEP, могат да причинят някои странични ефекти, като гадене, умора и диария. Масово в България терапията за PEP се понася добре, без сериозни странични ефекти.
Получаване на PEP в България
PEP може да бъде предписан от лекари на бяла рецепта. Необходимо е специалистът да познава схемите за прием, както и да има познания относно справянето със страничните ефекти, при наличие на такива.
CheckPoint София предоставя възможност за безплатно и анонимно консултиране за PEP, както и за издаване на рецепта. Нашите специалисти – инфекционисти ще преценят риска от инфектиране, ще консултират възможната терапия, ще издадат рецепта, която може да се получи през пациентския профил на пациента.
Терапията е безплатна единствено за медицински специалисти, изложени на риск от инфектиране с ХИВ. За всички останали е осигурена възможността да си я закупят 5 аптеки в страната. Цената на медикаментозната PEP терапия за 1 месец е приблизително 400 лева.