Цена
15 лв.
Метод
Antigen. Имунохроматографски анализ с латерален поток с двойна цветна система. Чувствителност на теста: 95.5% Специфичност: 100%.
Проба
Назофарингеална проба. Пробата се взима с тампон, който внимателно се поставя в носната кухина, натрива се задната повърхност на назофаринкса няколко пъти. След завъртане тампонът се изважда, като той трябва да е мокър.
Време за получаване на резултат
15 минути
Инструкции преди изследването
Препоръчва се да не са консумирани напитки или храна 60 мин преди взимане на пробата, както и да не са употребявани цигари
Изследването определя наличие на вирусни антигени в носоглътката на човек. Ако тестът е положителен, то с много голяма вероятност пациентът се е срещал с вируса, който го е инфектирал и се е размножил. Положителният резултат предполага текуща инфекция, но тя трябва да бъде потвърдена чрез златния стандарт RT-PCR в контекста на клиничната картина, история за контакт с болен/заразоносител и други лабораторни и образни изследвания.
Цел на теста за антитела: Да установи дали е налице текуща инфекция със COVID-19.
Когато Вашият резултат бъде готов, ще можете да го видите в системата на центъра.  Центърът не издава сертификат  за отрицателния тест.
Не са необходими