Цена
Метод
ЕDTA
Проба
венозна кръв
Време за получаване на резултат
2 работни дни
Кръвната група съдържа информация за еритроцитите (червените кръвни телца) на даден индивид. Тя зависи от веществата (въглеводороди и белтъци) в клетъчната мембрана. Три от най-важните белега са A, B и 0 (AB0) и резус-факторът (Rh). Има още 46 познати антигена, повечето от които са доста по-рядко срещани в сравнение с AB0 и Rh.

Съществуват четири допустими комбинации, които определят кръвната група:α и β: първа (0)A и β: втора (A)B и α: трета (B)A и B: четвърта (AB)Според резус-фактора кръвните групи се делят на положителни и отрицателни.
Изследването се извършва анонимно (регистрира се с код, съдържащ инициалите на пациента и датата на раждане). При необходимост може да Ви бъдат поискани имената и датата на раждане.
Резултатите от изследването могат да се проследят чрез  онлайн системата за резултати на центъра.