Цена
20 лв.
Метод
ЕDTA
Проба
венозна кръв
Време за получаване на резултат
2 работни дни
My heading is awesome
My heading is awesome
My heading is awesome
My heading is awesome
Изследването се извършва анонимно (регистрира се с код, съдържащ инициалите на пациента и датата на раждане). При необходимост може да Ви бъдат поискани имената и датата на раждане.
Резултатите от изследването могат да се проследят чрез  онлайн системата за резултати на центъра.