Медицински консултации и прегледи

Лекар по инфекциозни и вътрешни болести предоставя анонимни и безплатни консултации за пациенти на CheckPoint София.

Консултациите са насочени към: превенцията на ХИВ чрез предекспозиционна терапия (PrEP), лечението на сексуално преносими заболявания.

От безплатните консултации могат да се възползват и пациенти, които живеят с ХИВ.

Записване:

  • По телефон:  тел. +359 2 952 3399

  • На място в CheckPoint София (работни дни: понеделник, сряда и петък от 13.00 до 18.00 ч.)

При записването пациентите посочват код – инициалите (първите букви от трите си имена и датата на раждане), както и телефон за обратна връзка и за потвърждение на записания час.

Консултациите се предоставят всеки понеделник от 15.00 до 18.00 ч.

Важно: Медицинските консултации не са за спешни състояния. Ако имате съмнения, че състоянието Ви изисква спешна медицинска помощ, свържете се с тел. 112 или с най-близкия лечебен център.