Цена
Метод
Методът ECLIA има положителна корелация от над 92,3% с теста за псевдо неутрализация на VSV. Специфичността на метода е 100%, а чувствителността 98,8%.
Проба
Венозна кръв
Време за получаване на резултат
2 работни дни
Инструкции преди изследването
Резултатът от изследването не зависи от прием на храна, напитки, тютюнопушене, антибиотици или медикаменти.
Тестът се ползва за оценка на имунния отговор след инфекция със SARS-CoV-2.
Вирусът SARS-CoV-2, причинителят на болестта COVID-19, е бета-коронавирус, който заразява както хора, така и голямо разнообразие от животните (птици и бозайници). Името му идва от външния вид на вирионите на електронна микроскопия, който се отличава с наличието на шипове с гликопротеинова природа, подредени под формата на корона на повърхността на вирусните частици.
Тестът определя количеството антитела, които се образуват в серума на пациента в отговор на вирусния антиген – региона RBD (Receptor Binding Domain) на Spike протеина (S1 субединица). Количественото определяне на специфичния титър на антителата може да помогне за определяне и проследяване на хуморалния имунен отговор на ваксинираните лица във времето.
Цел на теста за антитела:
  • Оценка на имунния отговор след инфекция със SARS-CoV-2
  • Оценка на имунния отговор след ваксинация
Когато Вашият резултат бъде готов, ще получите SMS с линк към Вашия сертификат, както и НРН номер, чрез който можете да изтеглите сертификата си по всяко време от Националната здравно-информационна система.
Ако имате резултат над 150 BAU/ml, но по технически причини не сте получили SMS, моля, сигнализирайте на тел. +359 878 33 93 94 с Вашите данни, за да Ви съдействаме за получаване на сертификата. (Актуално към 10.03.2022 г.)
Необходимо е да предоставите Вашите лични данни по лична карта/документ за самоличност – имена, ЕГН, телефонен номер, за да получите и валиден сертификат.
При положителен резултат се посочват лични данни на пациента за издаване на потвърдителен протокол от Националната референтна лаборатория по ХИВ.
Резултатите от изследването могат да се проследят чрез  онлайн системата за резултати на центъра.