Цена
35 лв.
Метод
Методът ECLIA има положителна корелация от над 92,3% с теста за псевдо неутрализация на VSV. Специфичността на метода е 100%, а чувствителността 98,8%.
Проба
Венозна кръв
Време за получаване на резултат
2 работни дни
Инструкции преди изследването
Резултатът от изследването не зависи от прием на храна, напитки, тютюнопушене, антибиотици или медикаменти.
Стойности за anti-SARS-CoV-2 антитела над 150 BAU/ml се признават за издаване на зелен сертификат с валидност 90 дни (3 месеца) съгласно официалната заповед на Министерството на здравеопазването (МЗ) – Заповед за изменение и допълнение на Заповед No РД-01-890/03.11.2021, която влезе в сила от 11.11.2021.
Тестът се ползва за оценка на имунния отговор след инфекция със SARS-CoV-2.
Вирусът SARS-CoV-2, причинителят на болестта COVID-19, е бета-коронавирус, който заразява както хора, така и голямо разнообразие от животните (птици и бозайници). Името му идва от външния вид на вирионите на електронна микроскопия, който се отличава с наличието на шипове с гликопротеинова природа, подредени под формата на корона на повърхността на вирусните частици.
Тестът определя количеството антитела, които се образуват в серума на пациента в отговор на вирусния антиген – региона RBD (Receptor Binding Domain) на Spike протеина (S1 субединица). Количественото определяне на специфичния титър на антителата може да помогне за определяне и проследяване на хуморалния имунен отговор на ваксинираните лица във времето.
Цел на теста за антитела:
  • Оценка на имунния отговор след инфекция със SARS-CoV-2
  • Оценка на имунния отговор след ваксинация
Броят на CD4 клетките е най-важният показател за риска от разболяване. Докато този брой е над 350, все още се счита, че имунната система е в относително добро състояние. Когато обаче този брой падне под 200, се приема, че е достигнато критично ниско ниво, при което имунната система е увредена дотолкова, че не може да се пребори с определени заболявания, с които здравият човешки организъм се справя успешно. Това състояние се нарича СПИН – Синдром на придобита имунна недостатъчност. При СПИН хората могат да страдат от различни заболявания. Ето защо СПИН представлява „синдром” – сбор от различни симптоми и прояви на заболявания, в основата на които стои общото увредено състояние на имунната система, причинено от действието на ХИВ.
Инфекциите, които се развиват вследствие на намалената имунна защита, се наричат опортюнистични инфекции. Когато броят на CD4 клетките е под 200, тези инфекции могат да бъдат фатални. Има обаче и инфекции, които се срещат по-често при хората с ХИВ дори и при нормални стойности на CD4 клетките над 500. Така например рискът от инфектиране с туберкулоза е по-висок при ХИВ-позитивните, независимо от имунния им статус. Рискът от инфектиране с вирусите на хепатит А, В и С, както и със сексуално преносими инфекции (сифилис, гонорея и хламидия) е по-висок при ХИВ-позитивните мъже, които имат сексуални контакти с други мъже.
Когато Вашият резултат бъде готов, ще получите SMS с линк към Вашия сертификат, както и НРН номер, чрез който можете да изтеглите сертификата си по всяко време от Националната здравно-информационна система.
Ако имате резултат над 150 BAU/ml, но по технически причини не сте получили SMS, моля, сигнализирайте на тел. +359 878 33 93 94 с Вашите данни, за да Ви съдействаме за получаване на сертификата.
Необходимо е да предоставите Вашите лични данни по лична карта/документ за самоличност – имена, ЕГН, телефонен номер, за да получите и валиден сертификат.
При положителен резултат се посочват лични данни на пациента за издаване на потвърдителен протокол от Националната референтна лаборатория по ХИВ.
Резултатите от изследването могат да се проследят чрез  онлайн системата за резултати на центъра.