COVID-19 – антитела срещу S-протеина (сертификат)

Тест за антитела със сертификат: Вирус неутрализиращи антитела срещу S-протеина на COVID-19
Цена: 35.00 лева
Информация за изследването:

Стойности за anti-SARS-CoV-2 антитела над 150 BAU/ml се признават за издаване на зелен сертификат с валидност 90 дни (3 месеца) съгласно официалната заповед на Министерството на здравеопазването (МЗ) – Заповед за изменение и допълнение на Заповед No РД-01-890/03.11.2021, която влезе в сила от 11.11.2021.

Тестът се ползва за оценка на имунния отговор след инфекция със SARS-CoV-2.

Вирусът SARS-CoV-2, причинителят на болестта COVID-19, е бета-коронавирус, който заразява както хора, така и голямо разнообразие от животните (птици и бозайници). Името му идва от външния вид на вирионите на електронна микроскопия, който се отличава с наличието на шипове с гликопротеинова природа, подредени под формата на корона на повърхността на вирусните частици.

Тестът определя количеството антитела, които се образуват в серума на пациента в отговор на вирусния антиген – региона RBD (Receptor Binding Domain) на Spike протеина (S1 субединица). Количественото определяне на специфичния титър на антителата може да помогне за определяне и проследяване на хуморалния имунен отговор на ваксинираните лица във времето.

Цел на теста за антитела
  • Оценка на имунния отговор след инфекция със SARS-CoV-2
  • Оценка на имунния отговор след ваксинация
Резултат и издаване на сертификат:

Когато Вашият резултат бъде готов, ще получите SMS с линк към Вашия сертификат, както и НРН номер, чрез който можете да изтеглите сертификата си по всяко време от Националната здравно-информационна система.

Ако имате резултат над 150 BAU/ml, но по технически причини не сте получили SMS, моля, сигнализирайте на тел. +359 878 33 93 94 с Вашите данни, за да Ви съдействаме за получаване на сертификата.

Инструкции преди изследването: Резултатът от изследването не зависи от прием на храна, напитки, тютюнопушене, антибиотици или медикаменти.
Метод: Методът ECLIA има положителна корелация от над 92,3% с теста за псевдо неутрализация на VSV. Специфичността на метода е 100%, а чувствителността 98,8%.
Лични данни: Необходимо е да предоставите Вашите лични данни по лична карта/документ за самоличност – имена, ЕГН, телефонен номер, за да получите и валиден сертификат.
Проба: Венозна кръв
Време за получаване на резултат: 2 работни дни