Цена
Метод
хистологично изследване
Време за получаване на резултат
3 работни дни
При положителен резултат
Вашият гинеколог ще интерпретира резултата и ще Ви насочи към лечение.
Цитонамазка или т.нар. PAP-тест представлява диагностичен скринингов метод за откриване на абнормни разраствания от клетки в областта на маточната шийка, които са с патологично хистологично устройство. Това е един от основните методи за ранно диагностициране на преканцерози на маточната шийка и чрез него се постига предотвратяване развитието на цервикален карцином.
Рискови групи, на които се препоръчва по-често изследване чрез цитонамазка са:
  • Жени с близки родственици с рак на маточната шийка;
  • Имунокомпрометирани пациенти – напр. Живещи с ХИВ, пациенти, подложени на цитостатична терапия;
  • Жени, изложени на действието на диетилстилбестрол по време на бременност.
Изследването се извършва анонимно (регистрира се с код, съдържащ инициалите на пациента и датата на раждане). При необходимост може да Ви бъдат поискани имената и датата на раждане.
Резултатите от изследването могат да се проследят чрез  онлайн системата за резултати на центъра.