Метод
Микробиологично изследване
Стерилна урина
Стерилна урина с антибиограма
Влагалищен секрет
Еакулат
Гърлен секрет
Проба
Стерилен контейнер с урина или еакулат;
Тампон със среда с влагалищен или гърлен секрет.
Време за получаване на резултат
3 работни дни
Изследванията имат за цел да установят наличието на микроорганизми, причинители на различни инфекции.
Някои от изследванията се предлагат с интерпретация от лекар и антибиограма за потенциално лечение.
Изследването се извършва анонимно (регистрира се с код, съдържащ инициалите на пациента и датата на раждане). При необходимост може да Ви бъдат поискани имената и датата на раждане.
Резултатите от изследването могат да се проследят чрез  онлайн системата за резултати на центъра.