Цена
Стерилна урина – 12 лв.
Стерилна урина с антибиограма – 25 лв.
Влагалищен секрет – 20 лв.
Еакулат – 25 лв.
Гърлен секрет – 25 лв.
Метод
Микробиологично изследване
Проба
Стерилен контейнер с урина или еакулат;
Тампон с влагалищен или гърлен секрет.
Време за получаване на резултат
3 работни дни
Изследванията имат за цел да установят наличието на микроорганизми, причинители на различни инфекции.
Някои от изследванията се предлагат с интерпретация от лекар и антибиограма за потенциално лечение.
Изследването се извършва анонимно (регистрира се с код, съдържащ инициалите на пациента и датата на раждане). При необходимост може да Ви бъдат поискани имената и датата на раждане.
Резултатите от изследването могат да се проследят чрез  онлайн системата за резултати на центъра.