Цена
Метод
имунохемифлуоресценция
Проба
венозна кръв
Време за получаване на резултат
2 работни дни
При положителен резултат
Нашите специалисти ще Ви насочат към допълнително диагностициране и провеждане на лечение.
Простатно-специфичният антиген (PSA) е белтък, който се произвежда от клетките на простатната жлеза и в по-голямата си част се съдържа в семенната течност. Малко количество се намира и в кръвта. Той играе важна роля за осъществяване на оплождането, тъй като има свойството да втечнява спермата и по този начин улеснява придвижването на сперматозоидите.
PSA е почти винаги свързан с увреждания на простатата, но не е изцяло специфичен за рак на простатата. Завишените стойности при изследването на антигена са присъщи при други състояния (аденом на простатата, остър или хроничен простатит, простатен инфаркт).
Освен това, в около 25% от случаите на рак на простата пациентите имат нормални нива на PSA.
Изследването е най-често използваният маркер за оценка на простатен карцином, както за скрининг, така и за диагностика и проследяване.
Тъй като простатният рак е вторият най-често срещан рак у мъжа след белодробния и главна причина за фатален изход от злокачествени заболявания, превенцията и ранният скрининг имат решаващо значение за успешното и навременно лечение.
Този тест не бива да се абсолютизира за диагностиката на рака на простатата, тъй като подобни повишени нива има и при възпаление и хипертрофия на жлезата. Интерпретирането на теста трябва да става внимателно и винаги в комбинация с резултатите от допълнителното ректално изследване.
Препоръчително е 1-2 дни преди теста да се въздържате от сексуални контакти. Ако приемате медикаменти за простатна хипертрофия, лекарят Ви може да препоръча спирането им преди теста, за да не повлияят на достоверността на резултатите.
Изследването се извършва анонимно (регистрира се с код, съдържащ инициалите на пациента и датата на раждане). При необходимост може да Ви бъдат поискани имената и датата на раждане.
Резултатите от изследването могат да се проследят чрез  онлайн системата за резултати на центъра.