Цена
Метод
спектрофотометрия (урея); метод по Jaffe (креатинин)
Проба
венозна кръв
Време за получаване на резултат
3 работни дни
Инструкции преди изследването
Няма връзка с прием на храна, течности и др.
За установяване състоянието на бъбречната функция преди стартиране на PrEP се назначават изследвания на креатинин и урея в кръвта. Креатинин – представлява отпадъчен продукт от дейността на мускулите. Обикновено се отстранява от кръвта чрез бъбреците и преминава в урината. Когато функцията на бъбреците е намалена, той остава в кръвта. Урея – уреята е отпаден продукт, който се образува в черния дроб. Изследването на урея в кръвта предоставя важна информация за функцията на бъбреците и черния дроб, като подпомага диагностицирането на различни бъбречни състояния.
Изследването се извършва анонимно (регистрира се с код, съдържащ инициалите на пациента и датата на раждане). При необходимост може да Ви бъдат поискани имената и датата на раждане.
Резултатите от изследването могат да се проследят чрез   онлайн системата за резултати на центъра.