COVID-19 – Качествен тест за антитела

Качествен тест за антитела за коронавирус COVID-19
Цена: 10.00 лева
Информация за изследването:

Изследване на IgM/IgG антитела срещу SARS-CоV-2 в е полезно при определянето на скорошна или предишна експозиция на вируса.

Изследването представлява анализ за улавяне на антитела от клас IgM и IgG срещу вируса SARS-COV-2. IgM антителата се образуват средно 7-10 дни след инфектиране с вируса, докато за образуването на IgG   антителата са необходими най-малко 3 седмици.

Цел на теста за антитела Да се установи образувани ли са се антитела в отговор на инфекцията с COVID-19
Резултат и издаване на сертификат: Когато Вашият резултат бъде готов, ще можете да го видите в системата на центъра.  Центърът не издава сертификат за резултата.
Инструкции преди изследването: Няма връзка с прием на храна, течности и др.
Проба: Периферна кръв (от пръста)
Метод: Имунохроматографски анализ с латерален поток с двойна цветна система. Чувствителност на теста: 95.5%. Специфичност: 100%.
Лични данни: Не са необходими
Време за получаване на резултат: 15 минути