Креатинин и урея (PrEP)

Цена Виж ЦЕНОРАЗПИС Метод спектрофотометрия (урея); метод по Jaffe (креатинин) Проба венозна кръв Време за получаване на резултат 3 работни дни Инструкции преди изследването Няма връзка с прием на храна, течности и др. Информация за изследването Лични данни За установяване състоянието на бъбречната функция преди стартиране на PrEP се назначават изследвания на креатинин и урея … Продължете с четенето на Креатинин и урея (PrEP)